Miejsce spełnionych marzeń
Na czym polega prawo przyciąganiaDlaczego działa prawo przyciąganiaPrawo przyciągania Sekret

Prawo przyciągania - Esther i Jerry Hicks

Fragment książki. Wydawnictwo - Studio Astropsychologii.


Prawo przyciągania - Esther i Jerry Hicks Prowadzę rozmowy z Abrahamem
Jerry Hicks


Przygoda z Abrahamem odbywająca się za pośrednictwem Esther nieustannie mnie porywa, gdyż odkryłem niewyczerpane źródło odpowiedzi na niekończący się z pozoru potok pytań rodzących się nieustannie pod wpływem moich doświadczeń życiowych.
Przez pierwszych kilka miesięcy od momentu poznania Abrahama Esther i ja przeznaczaliśmy część każdego dnia na rozmowę z Abrahamem, podczas której udawało mi się uzyskać odpowiedzi na moją coraz to bardziej ewoluującą listę pytań. Z biegiem czasu, kiedy Esther oswoiła się bardziej z myślą, iż jest osobą, która potrafi wyciszyć swój umysł i pozwolić na swobodny przepływ przez nią tej Nieskończonej Inteligencji, zaczęliśmy stopniowo poszerzać grono przyjaciół i znajomych spotykających się w celu omówienia z Abrahamem szczegółów dotyczących ich życia.

Na jednym z bardzo wczesnych etapów naszej przygody z Abrahamem przedstawiłem im moją listę palących pytań. Żywię nadzieję, iż odpowiedzi Abrahama na pierwsze ze stawianych przeze mnie pytań okażą się ciekawe również dla czytelników. Oczywiście od tej pamiętnej chwili zarzucenia Abrahama moimi pytaniami spotkaliśmy na naszej drodze tysiące osób, które pytania te rozbudowały, a nawet dodały całkiem nowe znaczące pytania do pierwotnej listy pytań, na które Abraham odpowiedzieli z właściwą im miłością i genialnością. Od tego właśnie rozpoczęła się moja przygoda z Abrahamem. (Zupełnie nie jestem w stanie pojąć, jak to się dzieje, iż Esther potrafi przyzwolić Abrahamowi na przemawianie przez nią. Z mojego punktu widzenia wygląda to tak: Esther zamyka oczy i bierze kilka głębokich, subtelnych oddechów. Po kilku skinieniach głowy otwiera oczy i Abraham zwracają się do mnie w sposób bezpośredni, tak jak poniżej). MY (ABRAHAM) OKREŚLAMY SIEBIE MIANEM AUCZYCIELI

ABRAHAM: Dzień dobry! Cieszymy się, że możemy was odwiedzić.
Pragniemy podziękować Esther za przyzwolenie na tę komunikację, a tobie za to, iż o nią zabiegałeś. Doceniamy przeogromną wartość tej wymiany myśli, gdyż jest ona dla nas okazją do przedstawienia tego, czym jesteśmy, naszym fizycznym przyjaciołom. Jednakże książka niniejsza jest czymś więcej niż tylko przedstawieniem Abrahama światu fizycznemu; stanowi ona wprowadzenie do roli, jaką Plan Nie-Fizyczny odgrywa w świecie fizycznym. Oba te światy są bowiem nierozłącznie ze sobą powiązane i nie sposób jest oddzielić je od siebie.

Ponadto, pisząc tę książkę, realizujemy umowę, którą z wami zawarliśmy na długo przed waszymi narodzinami w ciałach fizycznych. My, Abraham, uzgodniliśmy z wami, iż pozostaniemy skupieni tutaj w tym szerszym, jaśniejszym, a tym samym potężniejszym Planie Nie-Fizycznym, podczas kiedy wy, Jerry i Esther, zgodziliście się wcielić się w wasze wspaniałe ciała fizyczne do świata Postępowej Fali Myśli i Tworzenia.

Ustaliliśmy również, iż kiedy wasze doświadczenia życiowe rozpalą w was konkretne i potężne pragnienia, spotkamy się ponownie, aby kontynuować ów potężny proces współtworzenia. Jerry, z radością odpowiemy na twoją długą listę pytań (sporządzoną z takim rozmysłem i z taką precyzją na skutek kontrastu doświadczeń życiowych), gdyż mamy wiele do przekazania naszym fizycznym przyjaciołom. Pragniemy, abyście pojęli wielkość waszej Istoty, jak również byście pojęli kim-naprawdę-jesteście oraz powody, dla których pojawiliście się w wymiarze fizycznym.

Interesującym doświadczeniem jest dla nas zawsze wytłumaczenie naszym fizycznym przyjaciołom rzeczy mających charakter Nie-Fizyczny, gdyż wszystko, co pragniemy wam przekazać, musi być przełożone przez pryzmat świata fizycznego. Innymi słowy rzecz ujmując, Esther odbiera nasze myśli, które porównać można do fal radiowych docierających do podświadomości jej Istoty, po czym przekłada je na słowa i koncepcje obowiązujące w świecie fizycznym. Następuje wtedy doskonały melanż planu fizycznego z Planem Nie-Fizycznym. Ponieważ jesteśmy w stanie pomóc wam zrozumieć istnienie królestwa Planu Nie-Fizycznego, z którego do was przemawiamy, tym samym pomożemy wam lepiej zrozumieć, kim jesteście. Stanowicie bowiem fizyczne przedłużenie tego, czym jesteśmy my sami.
Jest nas tutaj wielu, a powodem, dla którego pozostajemy skupieni razem, są nasze harmonizujące obecnie ze sobą intencje i pragnienia.

W waszym świecie fizycznym nosimy imię Abraham i znani jesteśmy jako Nauczyciele, co oznacza tych, którzy dysponują obecnie szerszą perspektywą zrozumienia i którzy mają możliwość poprowadzenia innych istot do osiągnięcia owej perspektywy szerszego zrozumienia. Zdajemy sobie sprawę z tego, że słowa nie są w stanie nauczyć; prawdziwa nauka może płynąć tylko z doświadczeń życiowych, lecz połączenie doświadczeń życiowych ze słowami, które określają i tłumaczą istotę i znaczenie tych doświadczeń, może wzbogacić doświadczenie pobierania nauki i w takim celu kierujemy do was te słowa.

Wszystko, co istnieje we Wszechświecie, wszystko, co należy do Planu Nie-Fizycznego, jak i do świata fizycznego, podlega działaniu Praw Uniwersalnych.
Prawa te są absolutne, odwieczne i wszechobecne (to znaczy obowiązują wszędzie). Kiedy pozyskacie świadomość istnienia tych Praw oraz pojmiecie ich działanie w praktyce, wasze doświadczenie życiowe osiągnie nowy, potężny wymiar. Prawdę powiedziawszy, będziecie w stanie stać się Celowym Twórcą waszych doświadczeń życiowych tylko wtedy, gdy zdobędziecie świadomą i praktyczną znajomość owych Praw.

POSIADASZ ISTOTĘ WEWNĘTRZNĄ

Chociaż bez wątpienia jesteś istotą fizyczną, której funkcjonowanie dostrzegasz w twoim otoczeniu fizycznym, jesteś czymś o wiele większym niż to, co postrzegasz fizycznym narządem wzroku. W rzeczywistości jesteś przedłużeniem Energii Źródła należącej do Planu Nie-Fizycznego. Innymi słowy, owa potężniejsza, starsza oraz mądrzejsza wersja ciebie samego istniejąca na Planie Nie-Fizycznym pozostaje jednocześnie skupiona w postaci istoty fizycznej znanej ci jako ty sam. Gdy mówimy o twojej Istocie Wewnętrznej, mamy na myśli tę część ciebie, która funkcjonuje na Planie Nie-Fizycznym.

Istoty fizyczne zazwyczaj myślą o sobie w kategoriach „żyjący” bądź „nieżyjący” i podążając za takim sposobem myślenia, czasami przyznaj ą, iż istniały na Planie Nie-Fizycznym, zanim narodziły się w swoich ciałach fizycznych oraz że powrócą do owego królestwa Planu Nie-Fizycznego po śmierci fizycznej. Jednakże niewielu z nich faktycznie pojmuje, iż ich część funkcjonująca na Planie Nie-Fizycznym pozostaje w chwili obecnej w potężny i dominujący sposób skupiona w Planie Nie-Fizycznym, podczas kiedy część tej Istoty żyje w świecie fizycznym, w jej aktualnie funkcjonującym ciele fizycznym.

Prawdziwe zrozumienie tego-kim-jesteś oraz właściwe pojęcie zamiaru, jaki wyraziłeś w momencie wyłonienia się w twoim ciele fizycznym, możliwe będzie tylko dzięki zrozumieniu obydwu z powyższych perspektyw oraz związku, jaki między nimi istnieje. Niektórzy nazywają tę część Nie-Fizyczną „Wyższą Jaźnią” lub „Duszą”. Nazwa nie ma tutaj znaczenia, jednakże ogromną wartość przedstawiać będzie dla ciebie uznanie faktu, iż twoja Istota Wewnętrzna istnieje, gdyż prawdziwe prowadzenie z jej strony uzyskasz tylko wtedy, kiedy uświadomisz sobie relację pomiędzy tobą a twoją Istotą Wewnętrzną.

NIE CHCEMY ZMIENIAĆ TWOICH PRZEKONAŃ

Przybyliśmy do ciebie nie po to, by zmieniać twoje przekonania, lecz by ponownie zaznajomić cię z działaniem Odwiecznych Praw Wszechświata, tak, abyś mógł w sposób celowy stać się twórcą, którym stanie się było twoim zamiarem, gdyż nikt inny nie przyciąga do twojego doświadczenia życia zdarzeń, które się w nim pojawiają – ty sam jesteś ich sprawcą.
Przybyliśmy nie po to, by wpoić ci jakiekolwiek nowe przekonania, gdyż nie ma w tobie przekonań, które pragnęlibyśmy zmienić. Obserwując ten cudowny plan fizyczny Ziemi, dostrzegamy zadziwiającą różnorodność waszych przekonań – a cała ta różnorodność odznacza się doskonałą równowagą.

Przedstawimy ci uproszczoną wersję owych Praw Uniwersalnych. Zaznajomimy cię również z praktycznymi procesami ułatwiającymi celowy dostęp do owych Praw dla urzeczywistnienia wszystkiego, co przedstawia dla ciebie wartość. Chociaż zdajemy sobie sprawę z zachwytu, jakim będziesz się delektował, gdy odkryjesz twórczą kontrolę nad własnym życiem, mamy pewność co do tego, że najwspanialszą ze wszystkich wartości będzie dla ciebie poczucie wolności płynące z opanowania stosowania Sztuki Przyzwalania.

Zważywszy na fakt, iż ta część ciebie dysponująca szerszą perspektywą doskonale wie o tym wszystkim, pracę naszą traktujemy jako przypomnienie wiedzy, której pamięć na poziomie podświadomym zachowałeś. Spodziewamy się, iż czytając niniejsze słowa, jeśli będzie to twoim pragnieniem, zostaniesz krok po kroku poprowadzony do doznania Przebudzenia, tj. do rozpoznania Pełni Siebie.

STANOWISZ WARTOŚĆ DLA WSZYSTKIEGO-CO-ISTNIEJE

Pragniemy, abyście powrócili do zrozumienia ogromnej wartości, którą stanowicie dla Wszystkiego-Co-Istnieje, gdyż znajdujecie się, w rzeczy samej, na Postępowej Fali Myśli, a tym samym wzbogacacie Wszechświat każdą waszą myślą, każdym waszym słowem i każdym waszym uczynkiem. Pragniemy, byście zrozumieli, iż nie jesteście niższymi Istotami usiłującymi nadgonić opóźnienie za Wszechświatem, a wręcz przeciwnie, jesteście twórcami Postępowej Fali Myśli mającymi wszystkie możliwe zasoby Wszechświata do swojej dyspozycji.

Chcemy, abyście zdawali sobie sprawę z wartości, jaką przedstawiacie dla Wszechświata, gdyż przy braku jej zrozumienia nie jesteście w stanie przyciągnąć do siebie spuścizny, która słusznie wam się należy. Ponieważ nie doceniacie samych siebie, odmawiacie sobie waszego naturalnego dziedzictwa życia w nieustannej radości. I chociaż Wszechświat mimo to odnosi korzyści ze wszystkiego, czego doświadczacie, naszym pragnieniem jest, abyście wy również zaczęli zbierać owoce waszej pracy już tu i teraz.

Jesteśmy absolutnie pewni tego, iż odnajdziecie klucze, które zaprowadzą was do doświadczenia życia, które było waszym zamiarem na długo, zanim pojawiliście się w waszych ciałach fizycznych. Pomożemy wam w wypełnieniu waszego powołania życiowego, a zdajemy sobie sprawę, jak jest ono dla was ważne, gdyż słyszymy wasze wołanie:
Dlaczego tutaj jestem? Co mogę uczynić, by moje życie było lepsze? Skąd mam wiedzieć, co jest słuszne? A my jesteśmy tu po to, by na wszystkie wasze pytania szczegółowo odpowiedzieć. Jesteśmy gotowi na wasze pytania.

WPROWADZENIE DO ŻYCIA W DOBROBYCIE

JERRY: Abrahamie, chciałbym otrzymać od was książkę wprowadzaj ącą, napisaną specjalnie z myślą o tych, którzy pragną świadomie kontrolować wybór swoich doświadczeń życiowych. Chciałbym, by znalazło się w niej wystarczająco dużo informacji i wskazówek, tak, by każdy jej czytelnik mógł bezzwłocznie zacząć je stosować, a tym samym, by niezwłocznie doświadczył on większego poczucia szczęścia lub Dobrobytu, zakładając jednocześnie, iż w terminie późniejszym prawdopodobnie zrodzi się u niego potrzeba uzyskania dalszych wyjaśnień na konkretny temat.

ABRAHAM: Każdy czytelnik rozpocznie podróż z punktu, w którym obecnie się znajduje, a my spodziewamy się, iż wszyscy ci, którzy poszukuj ą odpowiedzi na swoje pytania, znajdą je w niniejszej książce. Nikt z nas nie jest w stanie zaoferować w konkretnym momencie całej naszej wiedzy lub całej wiedzy, którą chcemy się z wami podzielić. Z tego też powodu w niniejszej książce udzielimy wam jasnych podstaw do zrozumienia działania Praw Wszechświata, zdając sobie sprawę, iż niektórzy z was zainteresowani będą pogłębieniem tego tematu, a inni nie. Praca nasza przechodzi nieustanną ewolucję dzięki stawianym nam pytaniom rodzącym się pod wpływem stymulacji omawianych tutaj kwestii. Ewolucja tego wszystkiego, czym jesteśmy, nie ma końca.

DEFINICJE PRAW UNIWERSALNYCH

We Wszechświecie obowiązują trzy Odwieczne Prawa Uniwersalne, a pragnieniem naszym jest pomóc ci lepiej pojąć sposób ich funkcjonowania, by dać ci możliwość posługiwania się nimi z poczuciem świadomości celu oraz w sposób skuteczny i przynoszący satysfakcję na przestrzeni całego twojego życia. Prawo Przyciągania stanowi pierwsze z tych Praw, które omówimy, gdyż jeśli nie zrozumiesz w pełni działania Prawa Przyciągania i nie będziesz wiedział, jak skutecznie z niego korzystać, wtedy nie będziesz też potrafił korzystać z drugiego Prawa: Nauki o Celowym Tworzeniu, ani z trzeciego Prawa: Sztuki Przyzwalania. Aby zrozumieć drugie Prawo i umieć się nim posługiwać, konieczne jest uprzednie zrozumienie pierwszego Prawa i przyswojenie umiejętności jego skutecznego wykorzystania. Podobnie dla zrozumienia i wyrobienia w sobie umiejętności stosowania trzeciego Prawa niezbędne jest dokładne zrozumienie i opanowanie umiejętności stosowania drugiego Prawa.

Pierwsze Prawo: Prawo Przyciągania, głosi: Podobne przyciąga podobne. Chociaż z pozoru wydawać się ono może uproszczonym stwierdzeniem, stanowi ono definicję najpotężniejszego Prawa we Wszechświecie – Prawa, którego działaniu podlega wszystko i zawsze. We Wszechświecie nie istnieje nic, co nie pozostawałoby pod wpływem działania tego poetę żadnego Prawa.

Drugie Prawo: Nauka o Celowym Tworzeniu, głosi: To, na co kieruję myśl, to, w co wierzę lub to, czego oczekuję, to się urzeczywistni. Krótko mówiąc, otrzymujesz od życia to, o czym myślisz, niezależnie od tego, czy pragniesz tego, czy nie. Nauka o Celowym Tworzeniu dotyczy, w rzeczy samej, celowego zastosowania procesu myślowego, gdyż jeśli nie rozumiesz w pełni funkcjonowania tych Praw i nie posługujesz się nimi w sposób celowy, istnieje możliwość, iż tworzysz swoją rzeczywistość bez zastanowienia, automatycznie, na zasadzie braku lepszej alternatywy.

Trzecie Prawo: Sztuka Przyzwalania, głosi: Jestem, kim jestem i przyzwalam wszystkim innym na bycie tymi, którymi są. Kiedy przejawiasz wolę przyzwalania innym na bycie tymi, którymi są, to nawet w sytuacji, gdy oni nie przyzwalają tobie na bycie tym, kim ty jesteś, stajesz się Osobą Przyzwalającą (ang. Allower), lecz mało prawdopodobne jest, iż dotrzesz do takiego punktu, zanim nie pojmiesz, jak to się dzieje, że otrzymujesz od życia to, co otrzymujesz.

Staniesz się Osobą Przyzwalającą, którą pragnąłeś być, kiedy wyłoniłeś się w fizycznym wyrazie życia, tylko wtedy, kiedy zrozumiesz, że nikt inny nie może stać się częścią twojego doświadczenia życiowego, jeśli nie zaprosisz go do swojego życia myślą (lub skierowaniem na niego uwagi) oraz że okoliczności i wydarzenia nie mogą stać się części ą twojego doświadczenia życiowego, jeśli nie zaprosisz ich do siebie za pośrednictwem własnej myśli (lub poprzez ich obserwowanie).

Zrozumienie tych trzech potężnie działających Praw Uniwersalnych, jak również celowe ich stosowanie poprowadzi cię do radosnej wolności polegającej na umiejętności tworzenia własnych doświadczeń życiowych dokładnie w sposób, w jaki tego pragniesz. Kiedy zrozumiesz, że wszystkie osoby, okoliczności i wydarzenia pojawiające się w twoim życiu ty sam zaprosiłeś do swojego życia za pośrednictwem twojej myśli o nich, rozpoczniesz życie, które było twoim świadomym zamiarem, w momencie podejmowania decyzji o wyłonieniu się w twoim obecnym ciele fizycznym. Zatem zrozumienie potężnego Prawa Przyciągania połączone z zamiarem Celowego Tworzenia własnych doświadczeń życiowych zaprowadzi cię ostatecznie do niedającej się z niczym porównać wolności płynącej z pełnego zrozumienia i stosowania Sztuki Przyzwalania.

» Powrót do strony - Literatura
O co tu chodzi?
obejrzyj super krótką
prezentację gry
Dołącz do nas!
Sprawdź jaką radość
daje Abraham Bank
Darmowa rejestracja

Prawo przyciągania i znani ludzie:

W analogiczny sposób, w jaki prawo grawitacji konsekwentnie reaguje na wszelką materię fizyczną waszej planety, prawo przyciągania konsekwentnie reaguje na wszelkie wibracje. Każda projekcja myśli, niezależnie od tego czy jest ona efektem skupienia uwagi na przeszłości, teraźniejszości, czy przyszłości, stanowi wibrację i z tej racji posiada moc przyciągania.

Esther i Jerry Hicks
Niezależnie od tego, jakimi słowami się posługujesz - "skupiam uwagę; myślę; przypominam sobie; zastanawiam się,- obserwuję; wyobrażam sobie; marzę" - emitujesz z siebie wibracje, na które odpowiada prawo przyciągania.

Esther i Jerry Hicks
Wszechświat to lustro, a prawo przyciągania odbija w Twoim kierunku Twoje dominujące myśli. Jeśli będzie wracał w myślach do tego, że jeszcze nie otrzymałeś upragnionej rzeczy, to tym samym będziesz przyciągał właśnie to, że jej nie otrzymałeś. Musisz uwierzyć, że już ją masz. Musisz emitować częstotliwość uczucia, jakie daje posiadanie, by te obrazy powróciły jako Twoje życie.

Lisa Nichols
Nie jest możliwe, abyś w sposób ciągły poświęcał swoją uwagę temu, czego chcesz, a nie otrzymał tego. Prawo przyciągania daje ci bowiem gwarancje, że to, na czym się głównie koncentrujesz, pojawi się w twoim doświadczeniu.

Esther i Jerry Hicks
Prawdę mówiąc, niektórzy spośród wielkich myślicieli przeszłości określali prawo przyciągania jako prawo miłości. I jeśli głębiej się nad tym zastanowisz, zrozumiesz dlaczego. Jeśli obdarzysz kogoś niepochlebnymi myślami, to doświadczysz objawów tych niepochlebnych myśli. Nie możesz skrzywdzić kogoś swoimi myślami, krzywdzisz tylko siebie. Jeśli snujesz myśli pełne miłości, zgadnij, kto na tym zyskuje? Ty!

James Ray
Prawo przyciągania daje Ci to, o czym myślisz - koniec, kropka!

Lisa Nichols
Ludzie, którzy przyciągnęli do swego życia bogactwo, posługiwali się Sekretem, świadomie lub nieświadomie. Snują myśli o obfitości i bogactwie, i nie dopuszczają do siebie żadnych myśli przeciwnych. Ich główne, zasadnicze myśli dotyczą bogactwa. Znają tylko bogactwo i nic innego nie istnieje w ich umyśle. Czy są tego świadomi, czy nie, te dominujące myśli są właśnie tym, co przyniosło im bogactwo. To prawo przyciągania w praktyce.

Bob Proctor
Prawo działa, o ile myślisz. Ilekroć Twoje myśli płyną, prawo przyciągania działa. Kiedy myślisz o przeszłości, prawo przyciągania działa. Kiedy myślisz o teraźniejszości czy przyszłości, prawo przyciągania działa. To bezustanny proces. Nie ma przycisku „pauza” ani „stop”. Prawo funkcjonuje zawsze, podobnie jak Twoje myśli.

Lisa Nichols
Prawo przyciągania zawsze dostarcza ci możliwości osiągnięcia równowagi myśli. Od tej reguły nie ma wyjątków. Otrzymujesz to, o czym myślisz - niezależnie od tego, czy tego chcesz, czy też nie.

Esther i Jerry Hicks
Im więcej uwagi czemuś poświęcasz, tym intensywniej prawo przyciągania reaguje, tym szybciej płynie Energia, a ty rozpoznajesz, że Energia płynie szybciej, po uczuciach, które określasz mianem entuzjazmu, pasji, wylewności lub radości.

Esther i Jerry Hicks
Tak jak prawo grawitacji, prawo przyciągania nigdy się nie myli. Nie widujesz latających świń - prawo grawitacji nie popełnia błędu i nie zapomina tego akurat dnia zastosować zasady przyciągania ziemskiego do świń. Podobnie nie ma wyjątków, jeśli chodzi o prawo przyciągania.

Lisa Nichols
Zasadniczo prawo przyciągania mówi, że to co podobne się przyciąga. Na dobrą sprawę jednak rzecz dotyczy myśli.

Bob Doyle
Jak możesz oczekiwać, że ktoś inny będzie cieszył się Twoim towarzystwem, jeśli Ty sam się nim nie cieszysz? I znowu prawo przyciągania pomoże Ci w tym. Musisz bardzo dokładnie określić samego siebie. Oto pytanie, które powinieneś rozważyć: czy traktujesz siebie tak, jakbyś chciał, by inni traktowali Ciebie?

James Ray
Prawo przyciągania, nauka i praktyka tego prawa, to umiejętność zrozumienia wszystkiego, co pomoże Ci wywołać w sobie uczucie posiadania upragnionej rzeczy już teraz.

Bob Doyle
Prawo przyciągania nie zważa na to, czy postrzegasz coś jako dobre, czy złe, albo czy nie chcesz czegoś, czy też chcesz i odpowiada na Twoje myśli. Zatem jeśli patrzysz na górę swoich długów, czując się z ich powodu okropnie, to wysyłasz sygnał do Wszechświata. „Czuję się naprawdę źle z powodu tego długu”. Sam się w tym utwierdzasz. Odczuwasz to na każdym poziomie swojego istnienia. I sprawiasz, że dostajesz tego więcej.

Bob Doyle
Prawo przyciągania to prawo stworzenia. Fizyka kwantowa mówi nam, że cały świat wynurzył się z myśli! Tworzysz swoje życie poprzez swoje myśli i prawo przyciągania; każdy to robi. Nie wystarczy tylko o tym wiedzieć! To prawo zawsze działało w Twoim życiu i życiu każdej innej osoby na przestrzeni dziejów. Kiedy sobie uświadamiasz to wielkie prawo, tym samym uświadamiasz sobie, jak niewiarygodnie potężny jesteś i że możesz za sprawą MYŚLI urzeczywistnić swoje życie.

Bob Proctor
Jesteś twórcą samego siebie, a prawo przyciągania to Twoje potężne narzędzie, które pozwala Ci stworzyć wszystko, czegokolwiek w życiu zapragniesz. Uświadom sobie jego magię i własną wielkość.

Bob Proctor
Pamiętaj, że żyjesz w wibrującym Wszechświecie i że wszystkie rzeczy są sterowane przez prawo przyciągania. Otrzymujesz to, o czym myślisz, niezależnie od tego, czy chcesz tego, czy też nie.

Esther i Jerry Hicks
Prawo przyciągania jest to podstawa świata, Wszechświata i Wszystkiego-Co-Jest. Rzeczy o zbliżonej wibracji przyciągają się wzajemnie.

Esther i Jerry Hicks
Możesz wybrać, co zechcesz, ale musisz to jasno określić. To Twoja praca. Jeśli tego nie zrobisz, prawo przyciągania nie będzie mogło zaspokoić Twoich pragnień. Wyślesz jednocześnie różne częstotliwości i siłą rzeczy osiągniesz niejednoznaczne rezultaty.

Bob Proctor
Prawo przyciągania tak naprawdę jest posłuszne. Kiedy myślisz o rzeczach, których pragniesz, i skupiasz się na nich ze wszystkich sił, to prawo przyciągania daje Ci dokładnie to, czego pragniesz, za każdym razem. Prawo przyciągania nie reaguje na to, czego nie chcesz. Objawia się tym, o czym myślisz, i to coś będzie się uparcie pojawiać. Prawo przyciągania nie jest uprzedzone wobec tego, co stanowi przedmiot czyichś pragnień czy niechęci.

Lisa Nichols
Im więcej ćwiczysz, im bardziej dostrzegasz prawo przyciągania rzeczy do Ciebie, tym większym magnesem się stajesz, ponieważ zyskujesz dodatkowo moc wiary, przekonania i wiedzy.

Bob Proctor
Każda myśl wibruje. Każda myśl wysyła sygnały. Każda myśl przyciąga odpowiedni sygnał, który jest odpowiedzią na nią. Ten proces nazywamy Prawem przyciągania. Prawo przyciągania mówi: Podobne Przyciąga Podobne.

Esther i Jerry Hicks
Wszechświat oferuje wszystkie rzeczy wszystkim ludziom poprzez prawo przyciągania. Masz możliwość wyboru tego, czego pragniesz doświadczyć. Chcesz, by wystarczyło dla Ciebie i każdego? Więc wybierz to i wiedz, że „istnieje obfitość wszelkich rzeczy”.

Michael Bernard Beckwith
Rób to, co kochasz i co przynosi Ci radość. Jeśli nie wiesz, co przynosi Ci radość, zadaj sobie pytanie: „Co jest moją radością?”. I gdy znajdziesz to i poświęcisz się temu, prawo przyciągania uruchomi w Twoim życiu lawinę radosnych rzeczy, ludzi, okoliczności, wydarzeń i okazji, a wszystko dlatego, że promieniujesz radością.

Jack Canfield
Prawo przyciągania działa zawsze; to bez znaczenia, czy w nie wierzysz, albo czy je rozumiesz, czy też nie.

Bob Proctor
Prawo przyciągania nie odpowiada na twoje słowa, lecz na wibracje, które promieniują z ciebie. Możesz używać dobrze brzmiących słów, a jednocześnie pozostawać w stanie oporu wobec własnego Dobrostanu. Nie są bowiem ważne słowa, lecz twoje prawdziwe uczucia.

Esther i Jerry Hicks
Jeśli narzekasz, prawo przyciągania przyniesie więcej sytuacji dających Ci okazję do narzekania. Jeśli słuchasz, jak narzeka ktoś inny, i skupiasz się na tym, jeśli współczujesz mu i zgadzasz się z nim, to w tym momencie przyciągasz do siebie więcej sytuacji dających powody do narzekania.

Michael Bernard Beckwith
Wszechświat nie odróżnia osoby, która faktycznie jest w posiadaniu miliona dolarów, od osoby, która czuje się, jakby miała milion dolarów. A kiedy poczujesz się jakbyś miał taką sumę, twoja wibracja będzie taka, że prawo przyciągania będzie musiało dostarczyć ci rzeczy odpowiadających tej wibracji.

Esther i Jerry Hicks
Prawo przyciągania to prawo natury. Jest bezosobowe i nie dostrzega tego co dobre czy złe. Otrzymuje Twoje myśli i przesyła je z powrotem do Ciebie jako Twoje doświadczenie życiowe. Prawo przyciągania po prostu daje Ci to, o czym myślisz.

Bob Doyle
Wszystkie żywe istoty działają poprzez prawo przyciągania. W przypadku ludzi różnica polega na tym, że posiadają umysł, który potrafi rozpoznawać. W doborze myśli ludzie mogą się posługiwać wolną wolą. Posiadają moc intencjonalnego myślenia i tworzenia całego swego życia za pomocą umysłu.

Lisa Nichols
Prawo przyciągania możesz dostrzec wszędzie. Przyciągasz do siebie wszystko. Ludzi, pracę, okoliczności, zdrowie, dług, radość, samochód, którym jeździsz, społeczność, w której żyjesz, l przyciągasz to wszystko jak magnes. Powodujesz to, o czym myślisz. Całe Twoje życie jest manifestacją myśli, które funkcjonują w Twojej głowie.

Lisa Nichols
Naszym zadaniem - jako istot ludzkich -jest bezustanne myślenie o tym, czego chcemy, sprawianie, by to, czego chcemy, było w naszym umyśle absolutnie jasne i dokładnie określone, tym samym ożywiamy jedno z największych praw we Wszechświecie, prawo przyciągania. Stajesz się tym, o czym najczęściej myślisz, ale także to przyciągasz.

John Assaraf
W ciągu dnia, kiedy funkcjonujesz, prawo przyciągania działa w każdej sekundzie. Wszystko, co myślimy i czujemy, tworzy naszą przyszłość. Jeśli się martwisz albo boisz, to przez cały dzień przyciągasz do siebie jeszcze więcej negatywnych rzeczy i emocji.

Marci Shimoff
Wibrujący Wszechświat jest oparty o prawo przyciągania. Wszechświat wszystko w sobie zawiera. Kiedy zwracasz uwagę na coś, czego pragniesz, i mówisz temu tak, włączasz to w przestrzeń swoich wibracji. Kiedy jednak patrzysz na coś, czego nie pragniesz, i mówisz temu nie, także włączasz to w przestrzeń swoich wibracji.

Esther i Jerry Hicks
Najłatwiej pojmuję prawo przyciągania, kiedy myślę o sobie jak o magnesie; wiem, że przyciągnie on inny magnes. Jesteś najpotężniejszym magnesem we Wszechświecie! Zawierasz w sobie siłę potężniejszą od czegokolwiek na Ziemi i ta niezgłębiona magnetyczna moc emanuje przez Twoje myśli.

John Assaraf