Miejsce spełnionych marzeń
Na czym polega prawo przyciąganiaDlaczego działa prawo przyciąganiaPrawo przyciągania Sekret

Potęga twoich emocji - Esther i Jerry Hicks

Fragment książki. Wydawnictwo - Studio Astropsychologii.


Potęga twoich emocji - Esther i Jerry Hicks Odzyskaj pamięć pełnego obrazu sytuacji

Chociaż żywimy gorące pragnienie dotarcia do sedna tej książki – która stanowić będzie pełne objaśnienie potęgi twoich emocji oraz wartości, jaką one przedstawiają, jak również sposobu, w jaki należy je interpretować i skutecznie korzystać z ich prowadzenia – konieczne jest, abyśmy zaczęli od przedstawienia ci szerszego obrazu twojej Odwiecznej natury.

Chociaż poniższy opis twojej osoby może wydać ci się obcy po pierwszej jego lekturze, to jednak po jego przyswojeniu i pełnym rozważeniu poczujesz, że rozpoznajesz taki obraz siebie samego, gdyż na głębszych i szerszych poziomach twojej własnej Istoty posiadasz już jego świadomość takiego stanu rzeczy. Zatem, poniższe słowa pomogą ci pamięć tę odzyskać: Posługując się standardami fizycznymi, przy pomocy których określasz swoje doświadczenia w kategoriach fizycznych posługując się terminami miejsc fizycznych i tym podobnymi, prawdopodobnie określiłbyś królestwo Nie-Fizyczne jako Nie-Byt. Jednakże, chociaż plan Nie-Fizyczny różni się od planu fizycznego pod wieloma względami, i chociaż nie jesteś w stanie precyzyjnie dostrzec jego natury wykorzystując w tym celu swój fizyczny punkt widzenia, on istnieje, jest rzeczywisty, jest rozległy – i jest miejscem (lub raczej, Nie-Bytem) Czystej, Pozytywnej Energii.

Zanim pojawiłeś się tutaj w tym ciele fizycznym, byłeś w pełni świadomy swojego życia w królestwie Nie-Fizycznym. Innymi słowy, pojmowałeś siebie samego, jako siebie w taki sam sposób, w jaki obecnie rozpoznajesz siebie jako siebie. I w taki sam sposób, w jaki obecnie zogniskowałeś swoją Energię w ciele fizycznym i spoglądasz na otaczający cię świat, dokonując tłumaczenia tego, co dostrzegasz poprzez pryzmat swojej własnej osobistej perspektywy, patrząc na sprawy z twojego Nie-Fizycznego punktu obserwacyjnego, dokonujesz również interpretacji wszystkiego, co dostrzegasz ze swojej własnej unikatowej osobistej perspektywy. Ty w swojej postaci Nie-Fizycznej posiadasz odwiecznie rozwijającą się tożsamość, za pośrednictwem której postrzegasz życie i z tego dogodnego miejsca, dokonujesz obserwacji, snujesz myśli, oddajesz się wyobrażeniom, poddajesz rozwadze, uświadamiasz sobie i odczuwasz.

A zatem, z owej szerokiej Nie-Fizycznej perspektywy wynurzyłeś się w twoje obecne ciało fizyczne. Przyszedłeś tutaj jako przedłużenie Istoty o Czystej i Pozytywnej Energii, którą jesteś na planie Nie-Fizycznym. W momencie przyjścia na świat, kiedy przywdziałeś to ciało i tę osobowość, którą ty i inni identyfikują jako ciebie, owa pełna świadomości Istota, która istniała w królestwie Nie-Fizycznym wciąż tam istnieje. W taki sam sposób, jak myśliciel wytwarza myśl, a pomimo to istnieje oddzielnie od myśli, którą stworzył, ty istniejący na planie Nie-Fizycznym wymyślił ciebie na planie fizycznym, a mimo to istnieje oddzielnie od tej wersji ciebie, która powstała z myśli. Innymi słowy, kiedy powołujesz do życia jakąś myśl, wciąż istniejesz, aby powołać do życia kolejną myśl.

Reasumując: działając z twojego Nie-Fizycznego punktu obserwacyjnego, powołałeś do życia siebie istniejącego na planie fizycznym. Kiedy wibracyjna projekcja myśli, która rozwinęła się na planie Nie-Fizycznym, a następnie rozszerzyła się na plan fizyczny, zjednoczyła się z ciałem fizycznym, które zostało poczęte i rozwijało się w łonie twojej matki, wtedy ty przyszedłeś na świat. Zatem to, co kiedyś było myślą i koncepcją rozważaną i wyobrażaną, stało się w końcu fizyczną rzeczywistością. Myśl o tobie stała się w końcu rzeczywistością fizyczną; natomiast Ty istniejący w wersji Nie-Fizycznej, który powołał do życia tę myśl, pozostaje osadzony na planie Nie-Fizycznym, co oznacza jednocześnie, że z powodu twoich narodzin w postaci fizycznej, Ty istniejący w wersji Nie-Fizycznej osiągnąłeś jeszcze wyższy poziom rozwoju.

Oznacza to, iż Ty istniejący na planie Nie-Fizycznym nie tylko osiągnął wyższy poziom rozwoju, lecz pozyskałeś również dwa wyraziste punkty widzenia: fizyczny oraz Nie-Fizyczny. I nie istnieje nic, co kiedykolwiek będzie miało większe znaczenie dla każdej z tych dwóch wspaniałych perspektyw niż ich wzajemny stosunek względem siebie. Wszystko, czego doświadczasz, dotyczy twojego fizycznego i Nie-Fizycznego punktu widzenia, oraz ich wzajemnego oddziaływania na siebie.
Powodem, dla którego piszemy tę książkę, jest nasza chęć ułatwienia ci zrozumienia faktu, iż odkrywając zachwycającą potęgę twoich emocji, wtedy i tylko wtedy będziesz mógł w pełni zrozumieć swoją relację z Tobą Nie-Fizycznym.

TWOJA RELACJA Z TWOJĄ ISTOTĄ WEWNĘTRZNĄ

Kiedy określać i opisywać będziemy te dwa istotne aspekty ciebie, zamiast odnosić się do nich jako ty (istniejący na planie fizycznym) oraz Ty (istniejący na planie Nie-Fizycznym), o wiele bardziej klarowne będzie odnoszenie się do ciebie fizycznego jako do ciebie, a do Nie-Fizycznego aspektu ciebie samego jako do twojej Istoty Wewnętrznej.
Twoją Istotę Wewnętrzną możesz określać mianem Źródła, Duszy lub Boga, lecz nam podoba się określenie Istota Wewnętrzna, ponieważ wyraża ona istotę tego, kim jesteś i możesz odczuć jej istnienie w swoim wnętrzu.
Zatem działając ze swojej perspektywy Nie-Fizycznej, twoja Istota Wewnętrzna dokonała projekcji swojej świadomości do wnętrza ciebie istniejącego na planie fizycznym. A wtedy ty przyszedłeś na świat. A zatem, oto jesteś, prowadzisz życie, oddychasz, snujesz myśli i istniejesz – a jednocześnie, twoja Istota Wewnętrzna prowadzi swoje życie, wytwarza myśli i istnieje.

Lubimy odnosić się do czasu i miejsca, w którym jesteś osadzony, jako do Postępowej Fali Myśli, a kiedy ty pomyślisz o swojej szerszej, Nie-Fizycznej Istocie Wewnętrznej jako o rozszerzającej się i przedłużającej i wysuwającej się do przodu obecnego życia, łatwiej będzie ci zrozumieć fakt, iż owo królestwo fizyczne, w którym jesteś osadzony z całą pewnością stanowi najdalej sięgające przedłużenie tego, co stanowi Źródło.

Ludzie żywią różnorodne przekonania odnośnie swojego pochodzenia poprzedzającego ich fizyczną egzystencję, lecz wiele z tych przekonań łączy jeden bardzo rozpowszechniony wątek – który w rzeczy samej, stanowi dokładne przeciwieństwo faktycznego stanu rzeczy – i owo błędne przekonanie stanowi pogląd głoszący, iż Bóg posiada naturę Nie-Fizyczną, a zatem doskonałą, a co za tym idzie – pełną i dopełnioną w tej doskonałości; oraz, że ludzie otrzymali życie fizyczne, aby pracować nad osiągnięciem tej doskonałości lub dogonić doskonałość Boga.

Pragniemy, abyście zapamiętali, że to wy, w swoim ciele fizycznym, stanowicie przedłużenie tego, co ludzie określają mianem Boga. I ponieważ stanowicie najdalej sięgające przedłużenie Boga (lub inaczej mówiąc Źródła), oznacza to, że Bóg również doświadcza tego rozwoju mającego miejsce dzięki wam, za waszym pośrednictwem oraz przy waszym współudziale.

Kiedy my posługujemy się słowem Bóg dla oddania istoty tej Energii Źródła Nie-Fizycznego, przekonujemy się o tym, iż ze względu na fakt, iż przywołuje ono ludziom na myśl idee, które kojarzą im się już z tym słowem, posługiwanie się nim częstokroć odbiera im zdolność odnalezienia głębszej wyrazistości, którą staramy się im zapewnić – i z tego względu, rzadko korzystamy ze słowa Bóg w celu opisania natury tej Energii Źródła Nie-Fizycznego. Samo słowo Bóg aktywuje u większości ludzi myśli, które już przyswoiliście sobie na ten temat, a zatem, zamiast słowa-etykiety Bóg, posługiwać się będziemy raczej słowem-etykiet ą Źródło…, a to Nie-Fizyczne Źródło doświadcza nieustannego rozwoju za waszym pośrednictwem, nawet wtedy, kiedy nie jesteście świadomi jego istnienia lub jego podłączenia do was samych.

Wszechświat kontynuuje ewolucję za twoim pośrednictwem

Ustaliliśmy, że byłeś Energią Nie-Fizycznego Źródła (i nadal nią jesteś) oraz, że działając z tego Nie-Fizycznego punktu obserwacyjnego, dokonałeś projekcji części swojej świadomości tutaj w twoje obecne ciało fizyczne. A zatem, znajdujesz się tutaj i odkrywasz wspaniałe szczegóły i kontrast rzeczywistości czasoprzestrzennej owej Postępowej Fali Myśli.

Przebywając w swoim ciele fizycznym, otaczają cię cudowne i konkretne szczegóły życia obfitującego w kontrasty, które jesteś w stanie zinterpretować za pośrednictwem swoich zmysłów fizycznych. A idąc przez życie – dzień za dniem i segment po segmencie – twoja osobista interpretacja doświadczeń życiowych powoduje dalszy rozwój Wszechświata. Kiedy obserwujesz otaczający cię świat, postrzegasz go przez pryzmat twoich oczu; słyszysz jego dźwięki za pośrednictwem twoich uszu; oraz wyczuwasz jego zapach, smak, i dotykasz go za pośrednictwem twoich zmysłów czucia. Innymi słowy, nie możesz inaczej postrzegać świata jak tylko przez pryzmat własnej i istotnej perspektywy swojej jaźni. A uczestnicząc w tym naturalnym procesie postrzegania życia z perspektywy własnej jaźni, nie możesz zapobiec powoływaniu do życia nowych preferencji i pragnień rzeczy, które z twojej perspektywy byłyby jeszcze lepsze. Innymi słowy, doświadczając życia ze swojej własnej egoistycznej perspektywy, dokonujesz odkrycia możliwych udoskonaleń.

Wielu z naszych fizycznych przyjaciół nie darzy sympatią koncepcji bycia egoistą, a to ze względu na opaczne rozumienie fundamentalnej zasady życia: Nie jest możliwe, abyś nie był egoistą, gdyż nie jesteś w stanie dokonywać obserwacji, postrzegać lub istnieć jako istota działającą z innej perspektywy niż swojej własnej. Wszystkie istoty posiadające świadomość, nawet organizmy jednokomórkowe, mają zdolność postrzegania. A dokonują tego ze swojej nieustannie zmieniającej się i egoistycznej perspektywy, którą w danej chwili posiadają.

DOKONUJESZ DZIEŁA TWORZENIA
NAWET BEZ UŻYCIA SŁÓW

Idąc przez życie, gromadząc osobiste doświadczenia i obserwując doświadczenia, które są udziałem innych, częstokroć zdarza się, iż dostrzegasz rzeczy i zjawiska, których w oczywisty sposób nie chcesz doświadczyć. Ilekroć ma to miejsce, rodzi się w tobie jaśniejsze pojęcie o tym, czego zdecydowanie pragniesz doświadczyć. Zdarza się, iż doświadczenie to może mieć tak dramatyczny charakter, iż mógłbyś wyrazić to precyzyjnie w następujących słowach: „Nie chcę tego! A jednocześnie teraz rozumiem, iż zamiast tego, pragnę…”.

Zawsze lepiej zdajesz sobie sprawę z tego, czego zdecydowanie chcesz, kiedy stoisz w obliczu tego, czego nie chcesz. Jednak, niezależnie od tego, czy zdajesz sobie z tego w pełni sprawę, czy nie, każdego dnia, przez cały dzień, powołujesz do życia nowe pragnienia, które powstają w oparciu o szczegóły życia, które prowadzisz na Postępowej Fali Myśli.

Większość ludzi nie uświadamia sobie tego procesu rozwoju. Nawet czytając niniejsze słowa objaśniające działanie tego procesu, większość z nich nie uważa, że odgrywa on jakiekolwiek szczególne znaczenie w ich własnym życiu. Jednak patrząc na sprawy z twojej własnej Nie-Fizycznej perspektywy, zanim wynurzyłeś się w tym ciele fizycznym, uważałeś rozwój ten za porywający. W rzeczy samej, nie istniała myśl, która wzbudzałaby w tobie większą falę radości niż ów rozwój, gdyż zdawałeś sobie wtedy sprawę z tego, że cały rozwój Wszechświata następuje w taki właśnie sposób. Zdawałeś sobie sprawę z tego, iż twoje doświadczenie zdobyte na Postępowej Fali Myśli na planecie Ziemia w dosłownym znaczeniu zainspiruje rozwój w twoim wnętrzu, oraz że zachwycające środowisko kontrastu panujące w tej rzeczywistości czasoprzestrzennej stanowi materiał, który nadaje Wieczności jej Odwieczny charakter. Jednak oczywiście, z tej Nie-Fizycznej perspektywy, byłeś w stanie dostrzec pełny obraz aktu tworzenia i rozwoju. Z tego też względu, w chwili obecnej my ponownie ci o nim przypominamy.

TWOJA ISTOTA WEWNĘTRZNA
PODĄŻA ZA NOWYMI PRAGNIENIAMI


Zatem, niezależnie od tego, czy posiadasz pełną świadomość swojego świeżo rozwiniętego pragnienia, czy też nie pragnienie rodzi się na bazie kontrastu, którego doświadczasz… ponieważ podczas tego procesu, w trakcie którego poznajesz to, czego nie chcesz, rodzi się w tobie wyraźny i rozwinięty obraz tego, czego zamiast tego preferujesz, a twoja Istota Wewnętrzna (lub Źródło istniejące w tobie) kieruje swoją niepodzielną uwagę na ów nowy poszerzony obraz tej rzeczy!

Oto najistotniejszy rozdział historii aktu tworzenia oraz twojego fizycznego, ludzkiego i twórczego udziału noszącego znamiona Postępowej Fali w tej historii: W chwili, w której rodzi się nowa i ulepszona wersja życia w oparciu o życie, które w danej chwili prowadzisz, uzyskujesz opcję zestrojenia się z tą nową ideą lub stawiania jej oporu. I wybór, którego w takiej chwili dokonujesz, stanowi sedno przekazu niniejszej książki – jednak, co ważniejsze, to ten właśnie wybór decyduje o istocie twojego życia wypełnionego pasmem radości (lub nieszczęść), ponieważ jest on punktem zwrotnym decydującym o tym, czy radośnie przyzwalasz na stanie się Sobą (bądź też nie).

Zatem działając ze swojej Nie-Fizycznej perspektywy (bądź perspektywy Źródła) zanim narodziłeś się w twoim obecnym ciele fizycznym, doskonale zdawałeś sobie sprawę z następujących faktów:
- Będziesz zogniskowany w ciele fizycznym.
- Będziesz prowadził życie w środowisku bogatego i urozmaiconego kontrastu.
- Kontrast, który będzie towarzyszył twojemu życiu, stymulował cię będzie do generowania nowych i lepszych pomysłów oraz wzbudzał będzie w tobie chęć rozwoju.
- Owa szersza, Nie-Fizyczna część ciebie (twoja Istota Wewnętrzna) w pełni i z radością zaakceptuje owe nowe pomysły i wręcz dosłownie stanie się ich wibracyjnym odpowiednikiem.

MYŚL ZAWSZE POPRZEDZA MANIFESTACJĘ

W akcie tworzenia wszystkiego, co istnieje, myśl zawsze pojawia się jako pierwsza. Wszystko, czego istnienie dostrzegasz wokół siebie, kiedyś istniało tylko w postaci myśli lub idei – było koncepcją wibracyjną, która osiągnęła stan dojrzałości przybierając postać tego, co nazywasz rzeczywistością fizyczną.
Kiedy zajmujesz miejsce na najbardziej wysuniętej do przodu płaszczyźnie każdego aktu tworzenia, nie jest możliwe, aby wystarczająco daleko móc sięgnąć wzrokiem wstecz, aby zrozumieć początek aktu tworzenia tej rzeczy, jednak wszystko, co istnieje w tym, co postrzegasz jako rzeczywistość lub postać urzeczywistnioną, było kiedyś tylko myślą, na którą wystarczająco długo kierowano uwagę, aż za sprawą potężnego działania Prawa Przyciągania, myśl ta osiągnęła stan dojrzałości, w którym obecnie ją dostrzegasz. Nie istnieje nic, co powołane zostałoby do życia, w sposób inny niż wyżej opisany proces aktu tworzenia.

Wasza planeta została powołana do życia z perspektywy królestwa Nie-Fizycznego długo zanim pierwsza istota, którą nazywacie człowiekiem, pojawiła się na powierzchni Ziemi, a kiedy uwaga planu Nie-Fizycznego pochodząca z miejsca, które ludzie określają mianem Źródła, została skierowana na ideę planety Ziemia, wtedy powołana została do życia wasza zachwycająca czasoprzestrzeń Postępowej Fali Myśli… W pierwszej kolejności zawsze powstaje myśl, a kiedy coraz to więcej myśli kierowanych jest na jakikolwiek przedmiot uwagi, myśl ta zaczyna się kształtować aż do chwili, kiedy następuje manifestacja (urzeczywistnienie) tego, co ludzie nazywają „rzeczywistością”. Zatem, podobnie jak w przypadku aktu tworzenia samej planety Ziemia, przebywając obecnie w waszych ciałach fizycznych – jako manifestacja przedłużenia tego, co nazywacie Źródłem – uczestniczycie nadal w akcie tworzenia waszej planety, jak również życia na tej planecie, za pośrednictwem waszych myśli.
Kiedy zdajesz sobie sprawę z tego, czego nie chcesz, masz lepsze i wyrazistsze pojęcie o tym, czego zdecydowanie chcesz, co oznacza, że ulepszona idea rodzi się w efekcie kontrastu, którego doświadczasz. Kiedy przyglądasz się szczegółom twojego życia, dzień po dniu i chwila po chwili, wysyłasz z siebie nieustanną tęczę barw wibracyjnych (my określamy je mianem rakiet pragnienia). Wraz z każdą wibracyjną rakietą pragnienia, Źródło istniejące w tobie – Źródło, z którego pochodzisz, to Źródło, które wciąż skupia uwagę z perspektywy planu Nie-Fizycznego – celowo koncentruje się na twojej świeżo rozszerzonej wersji życia i staje się nią. I wraz z kontynuacją owego nigdy niekończącego się procesu polegającego na gromadzeniu przez ciebie doświadczeń życiowych oraz na wyciąganiu nowych i trafniejszych wniosków dotyczących tego, czego pragniesz (zarówno tych wyartykułowanych na głos, jak i tych niewypowiedzianych), owa szersza Nie-Fizyczna część ciebie doświadcza rozwoju i rozszerzenia.

Twoje nadzieje, marzenia, intencje oraz pomysły dotyczące usprawnień, są przetrzymywane i magazynowane dla ciebie w pewnego rodzaju Wibracyjnej Przechowalni; jest na twoje imię prowadzone, dla ciebie strzeżone, oraz dla ciebie zasilane i tylko czeka na twoją z niego wypłatę.
Konto to nie tylko jest dla ciebie prowadzone, lecz również owa rozszerzona część ciebie już się nim stała i bezustannie i odwiecznie przywołuje do siebie istniejącą w postaci fizycznej część ciebie samego. Zatem oto, co faktycznie ma miejsce: ty istniejący w postaci fizycznej zostajesz przyciągnięty przez Ciebie istniejącego w postaci Nie-Fizycznej w celu dokończenia urzeczywistniania idei, którą powołałeś do istnienia; w swojej najczystszej postaci pozbawionej jakiegokolwiek oporu, owo przywoływanie jest przez ciebie odczuwane jako pasja, bądź entuzjazm.

Toteż najważniejsze pytanie brzmi: Czy ty pozwalasz sobie samemu istniejącemu na planie fizycznym nadążyć za ową nowo stworzoną i nowo poszerzoną wersję ciebie istniejącego na planie Nie-Fizycznym? A odpowiedź na to najważniejsze ze wszystkich pytań kryje się w twoim samopoczuciu. Im lepiej się czujesz, tym bardziej przyzwalasz na owo Połączenie; a im gorzej się czujesz, tym bardziej nie przyzwalasz, lub, innymi słowy, stawiasz opór temu Połączeniu.

Kiedy towarzyszy ci uczucie miłości lub radości – lub jakakolwiek pozytywna emocja – wtedy dosłownie jesteś ową rozwiniętą i poszerzoną wersją samego siebie, do stania się którą skłoniło cię życie. Kiedy odczuwasz lęk, złość lub rozpacz – lub jakąkolwiek inną negatywną emocję – wtedy z racji tego, na co w takiej chwili kierujesz swoją uwagę, nie przyzwalasz sobie na stanie się ową nowo rozszerzoną wersją Ciebie Samego… nie pozwalasz sobie na dotrzymanie kroku względem Istoty, którą się stałeś.

» Powrót do strony - Literatura
O co tu chodzi?
obejrzyj super krótką
prezentację gry
Dołącz do nas!
Sprawdź jaką radość
daje Abraham Bank
Darmowa rejestracja

Prawo przyciągania i znani ludzie:

Wszystkie żywe istoty działają poprzez prawo przyciągania. W przypadku ludzi różnica polega na tym, że posiadają umysł, który potrafi rozpoznawać. W doborze myśli ludzie mogą się posługiwać wolną wolą. Posiadają moc intencjonalnego myślenia i tworzenia całego swego życia za pomocą umysłu.

Lisa Nichols
Nie jest możliwe, abyś w sposób ciągły poświęcał swoją uwagę temu, czego chcesz, a nie otrzymał tego. Prawo przyciągania daje ci bowiem gwarancje, że to, na czym się głównie koncentrujesz, pojawi się w twoim doświadczeniu.

Esther i Jerry Hicks
Prawo przyciągania zawsze dostarcza ci możliwości osiągnięcia równowagi myśli. Od tej reguły nie ma wyjątków. Otrzymujesz to, o czym myślisz - niezależnie od tego, czy tego chcesz, czy też nie.

Esther i Jerry Hicks
Jesteś twórcą samego siebie, a prawo przyciągania to Twoje potężne narzędzie, które pozwala Ci stworzyć wszystko, czegokolwiek w życiu zapragniesz. Uświadom sobie jego magię i własną wielkość.

Bob Proctor
Niezależnie od tego, jakimi słowami się posługujesz - "skupiam uwagę; myślę; przypominam sobie; zastanawiam się,- obserwuję; wyobrażam sobie; marzę" - emitujesz z siebie wibracje, na które odpowiada prawo przyciągania.

Esther i Jerry Hicks
Możesz wybrać, co zechcesz, ale musisz to jasno określić. To Twoja praca. Jeśli tego nie zrobisz, prawo przyciągania nie będzie mogło zaspokoić Twoich pragnień. Wyślesz jednocześnie różne częstotliwości i siłą rzeczy osiągniesz niejednoznaczne rezultaty.

Bob Proctor
Prawo przyciągania nie odpowiada na twoje słowa, lecz na wibracje, które promieniują z ciebie. Możesz używać dobrze brzmiących słów, a jednocześnie pozostawać w stanie oporu wobec własnego Dobrostanu. Nie są bowiem ważne słowa, lecz twoje prawdziwe uczucia.

Esther i Jerry Hicks
W ciągu dnia, kiedy funkcjonujesz, prawo przyciągania działa w każdej sekundzie. Wszystko, co myślimy i czujemy, tworzy naszą przyszłość. Jeśli się martwisz albo boisz, to przez cały dzień przyciągasz do siebie jeszcze więcej negatywnych rzeczy i emocji.

Marci Shimoff
Ludzie, którzy przyciągnęli do swego życia bogactwo, posługiwali się Sekretem, świadomie lub nieświadomie. Snują myśli o obfitości i bogactwie, i nie dopuszczają do siebie żadnych myśli przeciwnych. Ich główne, zasadnicze myśli dotyczą bogactwa. Znają tylko bogactwo i nic innego nie istnieje w ich umyśle. Czy są tego świadomi, czy nie, te dominujące myśli są właśnie tym, co przyniosło im bogactwo. To prawo przyciągania w praktyce.

Bob Proctor
Wszechświat oferuje wszystkie rzeczy wszystkim ludziom poprzez prawo przyciągania. Masz możliwość wyboru tego, czego pragniesz doświadczyć. Chcesz, by wystarczyło dla Ciebie i każdego? Więc wybierz to i wiedz, że „istnieje obfitość wszelkich rzeczy”.

Michael Bernard Beckwith
Naszym zadaniem - jako istot ludzkich -jest bezustanne myślenie o tym, czego chcemy, sprawianie, by to, czego chcemy, było w naszym umyśle absolutnie jasne i dokładnie określone, tym samym ożywiamy jedno z największych praw we Wszechświecie, prawo przyciągania. Stajesz się tym, o czym najczęściej myślisz, ale także to przyciągasz.

John Assaraf
Prawo przyciągania, nauka i praktyka tego prawa, to umiejętność zrozumienia wszystkiego, co pomoże Ci wywołać w sobie uczucie posiadania upragnionej rzeczy już teraz.

Bob Doyle
Wibrujący Wszechświat jest oparty o prawo przyciągania. Wszechświat wszystko w sobie zawiera. Kiedy zwracasz uwagę na coś, czego pragniesz, i mówisz temu tak, włączasz to w przestrzeń swoich wibracji. Kiedy jednak patrzysz na coś, czego nie pragniesz, i mówisz temu nie, także włączasz to w przestrzeń swoich wibracji.

Esther i Jerry Hicks
Prawo działa, o ile myślisz. Ilekroć Twoje myśli płyną, prawo przyciągania działa. Kiedy myślisz o przeszłości, prawo przyciągania działa. Kiedy myślisz o teraźniejszości czy przyszłości, prawo przyciągania działa. To bezustanny proces. Nie ma przycisku „pauza” ani „stop”. Prawo funkcjonuje zawsze, podobnie jak Twoje myśli.

Lisa Nichols
Jeśli narzekasz, prawo przyciągania przyniesie więcej sytuacji dających Ci okazję do narzekania. Jeśli słuchasz, jak narzeka ktoś inny, i skupiasz się na tym, jeśli współczujesz mu i zgadzasz się z nim, to w tym momencie przyciągasz do siebie więcej sytuacji dających powody do narzekania.

Michael Bernard Beckwith
Wszechświat to lustro, a prawo przyciągania odbija w Twoim kierunku Twoje dominujące myśli. Jeśli będzie wracał w myślach do tego, że jeszcze nie otrzymałeś upragnionej rzeczy, to tym samym będziesz przyciągał właśnie to, że jej nie otrzymałeś. Musisz uwierzyć, że już ją masz. Musisz emitować częstotliwość uczucia, jakie daje posiadanie, by te obrazy powróciły jako Twoje życie.

Lisa Nichols
Prawdę mówiąc, niektórzy spośród wielkich myślicieli przeszłości określali prawo przyciągania jako prawo miłości. I jeśli głębiej się nad tym zastanowisz, zrozumiesz dlaczego. Jeśli obdarzysz kogoś niepochlebnymi myślami, to doświadczysz objawów tych niepochlebnych myśli. Nie możesz skrzywdzić kogoś swoimi myślami, krzywdzisz tylko siebie. Jeśli snujesz myśli pełne miłości, zgadnij, kto na tym zyskuje? Ty!

James Ray
Prawo przyciągania jest to podstawa świata, Wszechświata i Wszystkiego-Co-Jest. Rzeczy o zbliżonej wibracji przyciągają się wzajemnie.

Esther i Jerry Hicks
Pamiętaj, że żyjesz w wibrującym Wszechświecie i że wszystkie rzeczy są sterowane przez prawo przyciągania. Otrzymujesz to, o czym myślisz, niezależnie od tego, czy chcesz tego, czy też nie.

Esther i Jerry Hicks
Rób to, co kochasz i co przynosi Ci radość. Jeśli nie wiesz, co przynosi Ci radość, zadaj sobie pytanie: „Co jest moją radością?”. I gdy znajdziesz to i poświęcisz się temu, prawo przyciągania uruchomi w Twoim życiu lawinę radosnych rzeczy, ludzi, okoliczności, wydarzeń i okazji, a wszystko dlatego, że promieniujesz radością.

Jack Canfield
Im więcej ćwiczysz, im bardziej dostrzegasz prawo przyciągania rzeczy do Ciebie, tym większym magnesem się stajesz, ponieważ zyskujesz dodatkowo moc wiary, przekonania i wiedzy.

Bob Proctor
Prawo przyciągania to prawo natury. Jest bezosobowe i nie dostrzega tego co dobre czy złe. Otrzymuje Twoje myśli i przesyła je z powrotem do Ciebie jako Twoje doświadczenie życiowe. Prawo przyciągania po prostu daje Ci to, o czym myślisz.

Bob Doyle
Wszechświat nie odróżnia osoby, która faktycznie jest w posiadaniu miliona dolarów, od osoby, która czuje się, jakby miała milion dolarów. A kiedy poczujesz się jakbyś miał taką sumę, twoja wibracja będzie taka, że prawo przyciągania będzie musiało dostarczyć ci rzeczy odpowiadających tej wibracji.

Esther i Jerry Hicks
Zasadniczo prawo przyciągania mówi, że to co podobne się przyciąga. Na dobrą sprawę jednak rzecz dotyczy myśli.

Bob Doyle
Najłatwiej pojmuję prawo przyciągania, kiedy myślę o sobie jak o magnesie; wiem, że przyciągnie on inny magnes. Jesteś najpotężniejszym magnesem we Wszechświecie! Zawierasz w sobie siłę potężniejszą od czegokolwiek na Ziemi i ta niezgłębiona magnetyczna moc emanuje przez Twoje myśli.

John Assaraf
Prawo przyciągania daje Ci to, o czym myślisz - koniec, kropka!

Lisa Nichols
Prawo przyciągania tak naprawdę jest posłuszne. Kiedy myślisz o rzeczach, których pragniesz, i skupiasz się na nich ze wszystkich sił, to prawo przyciągania daje Ci dokładnie to, czego pragniesz, za każdym razem. Prawo przyciągania nie reaguje na to, czego nie chcesz. Objawia się tym, o czym myślisz, i to coś będzie się uparcie pojawiać. Prawo przyciągania nie jest uprzedzone wobec tego, co stanowi przedmiot czyichś pragnień czy niechęci.

Lisa Nichols
Prawo przyciągania to prawo stworzenia. Fizyka kwantowa mówi nam, że cały świat wynurzył się z myśli! Tworzysz swoje życie poprzez swoje myśli i prawo przyciągania; każdy to robi. Nie wystarczy tylko o tym wiedzieć! To prawo zawsze działało w Twoim życiu i życiu każdej innej osoby na przestrzeni dziejów. Kiedy sobie uświadamiasz to wielkie prawo, tym samym uświadamiasz sobie, jak niewiarygodnie potężny jesteś i że możesz za sprawą MYŚLI urzeczywistnić swoje życie.

Bob Proctor
Im więcej uwagi czemuś poświęcasz, tym intensywniej prawo przyciągania reaguje, tym szybciej płynie Energia, a ty rozpoznajesz, że Energia płynie szybciej, po uczuciach, które określasz mianem entuzjazmu, pasji, wylewności lub radości.

Esther i Jerry Hicks
Prawo przyciągania możesz dostrzec wszędzie. Przyciągasz do siebie wszystko. Ludzi, pracę, okoliczności, zdrowie, dług, radość, samochód, którym jeździsz, społeczność, w której żyjesz, l przyciągasz to wszystko jak magnes. Powodujesz to, o czym myślisz. Całe Twoje życie jest manifestacją myśli, które funkcjonują w Twojej głowie.

Lisa Nichols
Prawo przyciągania działa zawsze; to bez znaczenia, czy w nie wierzysz, albo czy je rozumiesz, czy też nie.

Bob Proctor
Jak możesz oczekiwać, że ktoś inny będzie cieszył się Twoim towarzystwem, jeśli Ty sam się nim nie cieszysz? I znowu prawo przyciągania pomoże Ci w tym. Musisz bardzo dokładnie określić samego siebie. Oto pytanie, które powinieneś rozważyć: czy traktujesz siebie tak, jakbyś chciał, by inni traktowali Ciebie?

James Ray
Tak jak prawo grawitacji, prawo przyciągania nigdy się nie myli. Nie widujesz latających świń - prawo grawitacji nie popełnia błędu i nie zapomina tego akurat dnia zastosować zasady przyciągania ziemskiego do świń. Podobnie nie ma wyjątków, jeśli chodzi o prawo przyciągania.

Lisa Nichols
W analogiczny sposób, w jaki prawo grawitacji konsekwentnie reaguje na wszelką materię fizyczną waszej planety, prawo przyciągania konsekwentnie reaguje na wszelkie wibracje. Każda projekcja myśli, niezależnie od tego czy jest ona efektem skupienia uwagi na przeszłości, teraźniejszości, czy przyszłości, stanowi wibrację i z tej racji posiada moc przyciągania.

Esther i Jerry Hicks
Prawo przyciągania nie zważa na to, czy postrzegasz coś jako dobre, czy złe, albo czy nie chcesz czegoś, czy też chcesz i odpowiada na Twoje myśli. Zatem jeśli patrzysz na górę swoich długów, czując się z ich powodu okropnie, to wysyłasz sygnał do Wszechświata. „Czuję się naprawdę źle z powodu tego długu”. Sam się w tym utwierdzasz. Odczuwasz to na każdym poziomie swojego istnienia. I sprawiasz, że dostajesz tego więcej.

Bob Doyle
Każda myśl wibruje. Każda myśl wysyła sygnały. Każda myśl przyciąga odpowiedni sygnał, który jest odpowiedzią na nią. Ten proces nazywamy Prawem przyciągania. Prawo przyciągania mówi: Podobne Przyciąga Podobne.

Esther i Jerry Hicks