Miejsce spełnionych marzeń
Na czym polega prawo przyciąganiaDlaczego działa prawo przyciąganiaPrawo przyciągania Sekret

Potęga świadomej intencji - Esther i Jerry Hicks

Fragment książki. Wydawnictwo - Studio Astropsychologii.


Potęga świadomej intencji - Esther i Jerry Hicks Rozdział 10
Świadomość - twój klucz do celowego tworzenia


Twój rozkwit i pomyślność zyskają natychmiastowo na sile w chwili, kiedy zrozumiesz działanie twojego własnego Systemu Naprowadzania Emocji i zaczniesz z niego korzystać. Twoje nieustanne uczestnictwo w życiu rozbudza w tobie stan ciągłej świadomości, co oznacza, że skupiasz uwagę na czymś przez cały dzień, każdego dnia, i takie skupienie uwagi powoduje w tobie aktywację odpowiadającej mu wibracji. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że są oni Istotami Wibracyjnymi żyjącymi w Wibracyjnym Wszechświecie, i większość z nich nie uświadamia sobie, że na poziomie wibracyjnym przyciągają do siebie swoją własną rzeczywistość. Zatem większość z nich podejmuje niewielki wysiłek, bądź nie podejmuje żadnego wysiłku zmierzającego do celowej i świadomej koncentracji myśli.

W szybko zmieniającym się środowisku, w którym występuje taka obfitość zdarzeń, nie byłoby łatwym zadaniem uświadamianie sobie każdej myśli. W rzeczy samej, nie byłoby możliwym dokonanie selekcji i sortowania tak ogromnego zbioru danych. Na szczęście, wcale nie musisz angażować się w sortowanie całego tego natłoku myśli przetaczających się przez twoją głowę, gdyż Prawo Przyciągania samo zajmie się tym procesem sortowania.

Każdy i wszystko, co istnieje we Wszechświecie posiada własną Świadomość. A każda Świadomość jest wibracją lub Energią. Ponadto, każda Świadomość posiada zdolność koncentracji (nawet jednokomórkowa ameba). Każda Świadomość gromadzi doświadczenia, i każda Świadomość w osobisty sposób postrzega to doświadczenie - a w efekcie tej osobistej percepcji doświadczeń - nieustannie rodzą się nowe preferencje.

Uczestnictwo w kontraście życia i w bogactwie jego różnorodności powoduje ciągłą emanację osobistych preferencji z każdej jednostki Świadomości. Kiedy uczestnictwo w doświadczeniach życia powoduje rodzenie się w tobie osobistej preferencji (lub pragnienia), zaczyna emanować z ciebie wibracja (rakieta pragnienia), a twoja Istota Wewnętrzna, twoje Źródło, Wszystko-Co-Istnieje zaczyna natychmiast odpowiadać na tę prośbę. Innymi słowy, kiedy prosisz (z jakiegokolwiek poziomu twojej Istoty), to otrzymujesz. Za każdym razem.

Czy potrafisz wibracyjnie dostroić się do twoich nowych pragnień?

Zatem, owa Nie-Fizyczna część ciebie odbiera twoją prośbę, posiada pełną świadomość twojej rakiety pragnienia i zwraca swoją niepodzielną uwagę na pragnienie, które właśnie się w tobie zrodziło. Innymi słowy, twoja Istota Wewnętrzna niezwłocznie staje się wibracyjnym odpowiednikiem twojego nowego pragnienia - i z tego też względu odnosi natychmiastową korzyść z Postępowego wysłania przez ciebie twojego pragnienia Postępowej Fali. Jednakże ty, zajmując swój fizyczny punkt widzenia, zazwyczaj nie stanowisz jeszcze doskonałego wibracyjnego odpowiednika dla twojego nowego pragnienia, gdyż twoje pragnienie narodziło się z kontrastu, a zatem ty wciąż posiadasz w sobie kombinację wibracji odnoszących się do twojego pragnienia.

W chwili, kiedy nastąpiło wysłanie we Wszechświat nowego pragnienia lub nowej preferencji, powstała natychmiastowa rozbieżność w wibracjach twojej Istoty Wewnętrznej lub Źródła (które błyskawicznie zestroiło się z twoim nowym pragnieniem), a twoją osobistą fizyczną perspektywą (która wciąż zawiera kombinację tych wibracji). W takiej sytuacji twoja praca polegać będzie na aktywowani tylko takich aspektów twojej wibracji, które odpowiadać będą rojeniu nowemu pragnieniu. I tu rozpoczyna się rola twojego Systemu Naprowadzania Emocji, gdyż twoje emocje stanowią twoje wskaźniki wibracyjnej harmonii lub dysharmonii. Dla przykładu, prowadzisz rozmowę z kimś, kto jest czymś bardzo zajęty i, tak naprawdę, nie ma ochoty poświęcić czasu na rozmowę z tobą. Osoba ta zachowuje się szorstko w stosunku do ciebie, a nawet nieuprzejmie. Doświadczenie to powoduje narodzenie się w tobie preferencji i jej emanację z ciebie. I nawet, jeśli nie potrafisz tego wyrazić słowami lub potrafisz, lecz tego nie uczynisz, fakt pozostaje faktem, iż wołałbyś, aby traktowano cię z większym szacunkiem. Zatem owa świeżo określona preferencja zaczyna w tym momencie emanować z ciebie, a twoja Istota Wewnętrzna natychmiast zestraja się z myślą okazywania ci większego szacunku. Ty sam, natomiast, nie odnalazłeś jeszcze takiej harmonii, nadal wracasz myślami do postawy tej osoby, do jego nieuprzejmych słów i uczynków. Wibracje, które z siebie emitujesz stanowią teraz kombinację traktowania, jakie życzyłbyś sobie otrzymać oraz traktowania, którym właśnie cię uraczono. Nie stanowisz odpowiednika swojego nowego pragnienia - lecz jest nim twoja Istota Wewnętrzna.

Jeśli zwracasz baczną uwagę na swoje samopoczucie, jesteś w stanie teraz wyczuć dysharmonię istniejącą pomiędzy wibracją twojej Istoty Wewnętrznej, a twoją obecną wibracją. W rzeczy samej, właśnie na to zawsze wskazują twoje emocje: Emocja powodująca w tobie dobre samopoczucie, wskazuje na wibracyjną harmonię zachodzącą pomiędzy perspektywą twojej Istoty Wewnętrznej a tobą. „Natomiast, emocja powodująca w tobie złe samopoczucie, wskazuje na wibracyjną dysharmonię zachodzącą pomiędzy twoją Istotą Wewnętrzną a tobą.

Kolejny przykład: podczas przeglądania swojej poczty, odnajdujesz kilka próśb o spłatę nadesłanych rachunków, a po ich zsumowaniu, zdajesz sobie sprawę, że nie dysponujesz wystarczającą kwotą pieniędzy umożliwiającą spłacenie wszystkich należności. W tym momencie, zaczyna emanować z ciebie pragnienie posiadania większej ilości pieniędzy, a twoja Wyższa Jaźń, z całą pewnością, w trybie natychmiastowym skupia się na myśli posiadania większej sumy pieniędzy, i czerpie radość z takiej myśli. Ty sam, natomiast, dalej brniesz przez stos swoich rachunków, stając w obliczu rzeczywistości podyktowanej twoją obecną sytuacją. „Mam więcej rachunków niż pieniędzy na ich spłacenie” - narzekasz. Nie odnalazłeś harmonii z twoim nowym pragnieniem, a negatywna emocja, jakiej doznajesz (zamartwianie się, gniew, frustracja) wskazuje na twoją dysharmonię w stosunku do Źródła. Żadne pragnienie, niezależnie od tematu, jakiego dotyczy, nie może zamanifestować się w twoim życiu dopóty, dopóki występować będzie wibracyjna rozbieżność zachodząca pomiędzy pragnieniem, a wibracją, której się oddajesz. Musisz wyćwiczyć w sobie umiejętność osiągania harmonii z twoimi pragnieniami zanim się one urzeczywistnią w twoim życiu.

Z powyższego powodu twoje emocje określamy mianem Systemu Naprowadzania Emocji, gdyż pomagają ci one w rozpoznawaniu relacji istniejącej pomiędzy wibracją twojego pragnienia, a wibracją, którą z siebie emanujesz. Aby osiągnąć to, czego pragniesz, nie musisz brać pod uwagę żadnych innych czynników: opinii innych, przeszłych doświadczeń innych, obecnych doświadczeń innych, twojego bagażu doświadczeń z przeszłości, a nawet tego, czego obecnie doświadczasz - bowiem żaden z tych czynników nie ma wpływu na twoją umiejętność zdobycia obiektu twoich pragnień. Liczy się jedynie wibracyjna względność zachodząca pomiędzy twoim pragnieniem a tobą.

Rozdział 11
Względność wibracyjna, a równoważenie energii


Relacja wibracyjna występująca pomiędzy tobą a twoim Źródłem stanowi podstawę twojego Systemu Naprowadzania Emocji. Twój system naprowadzania, podobnie jak każdy rodzaj prowadzenia, oparty jest na relacji czegoś względem czegoś innego.
Weźmy za przykład system nawigacji (GPS) zainstalowany w twoim samochodzie. Chociaż ma on wbudowaną funkcję precyzyjnego wskazywania twojego położenia, nie przedstawia on dla ciebie żadnej wartości jako mechanizm naprowadzający aż do momentu, w którym wpiszesz w niego lub zaprogramujesz go na pożądane miejsce przeznaczenia. Jednak, kiedy już tę czynność wykonasz, a system nawigacji będzie w posiadaniu takiej informacji, może on zacząć obliczanie długości proponowanego odcinka drogi poczynając od miejsca, w którym obecnie się znajdujesz do punktu, do którego chcesz dotrzeć. Analogicznie, relacja zachodząca pomiędzy twoją obecną, a upragnioną wagą ciała, stanowi podstawę naprowadzania emocji, które odbierasz. Relacja pomiędzy twoją obecną sytuacją finansową, a sumą gotówki, którą chciałbyś mieć zdeponowaną na swoim koncie bankowym, stanowi podstawę naprowadzania emocji, które odbierasz.

Relacja pomiędzy punktem, w którym obecnie się znajdujesz a punktem, w którym chciałbyś się znaleźć, stanowi podstawę twojego osobistego systemu naprowadzania. Nawet nie mając do dyspozycji elektronicznego systemu nawigacji, pojmujesz relację względności zachodzącą pomiędzy miejscem, w którym obecnie się znajdujesz, a miejscem, w którym pragniesz się znaleźć. Bez takowej informacji, nie byłbyś w stanie poruszać się na swojej drodze z jakimkolwiek jasnym obrazem sytuacji... Przemieszczałbyś się, po prostu, z miejsca na miejsce.
Pojęcie Względności Wibracyjnej istnieje w każdym z możliwych tematów: w tematach wielkiej wagi, w tematach o mniejszym znaczeniu, w tematach powracających wielokrotnie w ciągu każdego dnia oraz w tematach, które zajmują miejsce w twoich myślach tylko sporadycznie. Pomocne oraz precyzyjne prowadzenie jest w pełni do twojej dyspozycji w każdej możliwej sprawie, gdyż nie ma takiego tematu w twoim życiu, w którym nie występowałoby zjawisko Względności Wibracyjnej.

Najlepsza droga do wybranych przez ciebie miejsc przeznaczenia?

Jeśli kiedykolwiek korzystałeś z elektronicznego systemu nawigacji samochodowej, z pewnością masz na swoim koncie doświadczenie polegające na zaprogramowaniu pożądanej stacji docelowej, po czym, z jakiegoś powodu, doświadczenie zboczenia z planowanej trasy. Być może, zauważyłeś coś w trakcie podróży, co przyciągnęło twoją uwagę, po czym wykonałeś nieplanowany skręt na trasie... W takiej sytuacji, twój system nawigacji zaczyna w trybie natychmiastowym sygnalizować ci błąd. Możesz tłumaczyć się z powodów, dla których zboczyłeś z kursu, ale twój system nawigacji z wytrwałością będzie ci sygnalizował zjazd z zaplanowanej trasy, ponieważ jego interesuje tylko fakt zboczenia z kursu. Oczywiście, mógłbyś ponownie zaprogramować ów system uwzględniając, przy tym, nowo podjętą decyzję, a twój system naprowadzania dokonałby wtedy przegrupowania i sporządziłby nowy plan, lecz dopóki wyrażasz konkretny zamiar udania się w danym kierunku, jednocześnie poruszając się w kierunku przeciwnym do tego zamiaru, dopóty dzwonek alarmowy będzie dzwonił na alarm. Po tych słowach być może pokusisz się o następujący wniosek: „Ależ Abrahamie, z pewnością istnieje więcej niż jedna droga prowadząca do upragnionego przeze mnie celu”. I w tym punkcie, my się z tobą zgadzamy: istnieje wiele dróg, wiele satysfakcjonujących dróg, dróg zadawalających z wielu różnych powodów, które zaprowadzą cię do pożądanego przez ciebie celu podróży. Prawdę powiedziawszy, radość życia kryje się w samym fakcie odbywania podróży przez życie. Jednakże, twój samochodowy system nawigacji rozważa tę informację w ramach swojego unikatowego systemu. System ten określił twoje położenie i zawiera on w swojej bazie danych wiele możliwych tras lub dostępnych dróg. Zatem wziąwszy wszystkie te czynniki pod uwagę, twój system nawigacji poda ci najlepszą z tras, jaką znajdzie. Innymi słowy, nie może on podejmować decyzji, ani służyć ci prowadzeniem wychodzącym poza informacje zapisane w jego bazie danych.

Masz do swojej dyspozycji osobisty System Naprowadzania Emocji

Twój osobisty System Naprowadzania Emocji działa na podobnej zasadzie, jak elektroniczny system naprowadzający. Nie możesz odebrać wskazówek dotyczących naprowadzania wychodzących poza trasy (lub przekonania) zapisane w tym systemie. Twój System Naprowadzania Emocji odnoszący się do Względności Wibracyjnej oparty jest tylko na twoich aktywnych wibracjach (przekonaniach) i na ich stosunku względem twojego pożądanego celu. (Pamiętaj, przekonanie jest, tak naprawdę, tylko myślą, do której nieustannie powracasz).

Twoje emocje stanowią dla ciebie wskazówki wibracyjnej relacji pomiędzy istniejącymi w tobie aktywnymi wibracjami. Wynurzyłeś się w tym ciele fizycznym jako przedłużenie Energii Źródła, a wibracja twojego Źródła jest wibracją zawsze aktywną w tobie. Kiedy odkrywasz zróżnicowanie i kontrast w twoim własnym środowisku życia, naturalne preferencje dotyczące pożądanego przez ciebie stanu rzeczy, są wysyłane przez ciebie na poziomie wibracyjnym, w postaci sygnałów wibracyjnych (przypominających sygnały elektroniczne). Wtedy dokonujesz - dosłownie - projekcji tych sygnałów w przyszłość, przygotowując, tym samym, twoje przyszłe doświadczenie.

Za każdym razem, kiedy rodzi się w tobie preferencja lub pragnienie, w efekcie czegoś, co przeżywasz, ów sygnał wibracyjny wystrzeliwany jest niczym rakieta pragnienia i zaczyna nabierać mocy i przejrzystości w twojej przyszłości powstającej z wibracji w tym, co my z sympatią nazywamy wibracyjną przechowalnią. Ta preferencja lub pragnienie przechowywane jest tam specjalnie dla ciebie. Nikt nie może tam wtargnąć i zabrać je, pozbawiając cię, w ten sposób, twojego własnego dzieła tworzenia. To pragnienie pozostaje tam, tętni swoim własnym życiem - nabiera mocy, siły rozpędu i krystalizacji - kiedy ty coraz bardziej konkretyzujesz swoje pragnienia, gromadząc jeszcze większą liczbę obfitujących w kontrasty doświadczeń i wyciągając z nich wnioski. Środowisko kontrastu, w którym jesteś zogniskowany, dostarcza ci wspaniałej podstawy do wysyłania we Wszechświat twoich unikatowych pragnień, ponieważ każdorazowe doświadczenie czegoś, czego nie chcesz, zawsze pomaga ci lepiej i precyzyjniej zrozumieć to, czego pragniesz.

Twoje źródło niezwłocznie nawiązuje kontakt z każdym twoim pragnieniem

Będąc zogniskowanym tutaj w tej czasoprzestrzeni i obserwując życie z twojej własnej unikatowej perspektywy, nieustannie emitujesz z siebie nowe sygnały w celu poprawy twojego własnego życia. W chwili, w której twoje rakiety pragnień są z ciebie wystrzeliwane, Energia Źródła osiąga jedność z tymi pragnieniami. W rzeczy samej, dokładnie z tego powodu nieustannie powtarzamy nasz jasny, wyraźny i niedwuznaczny przekaz, że kiedy prosisz, zawsze jest ci dane, gdyż Energia Źródła przyjmuje do wiadomości twoje pragnienie, zgadza się z twoim pragnieniem, świadoma jest twojego pragnienia i płynie z twoim pragnieniem... Moc Źródła niezwłocznie osiąga jedność z twoim pragnieniem. A kiedy tak się dzieje, wibracyjna względność zachodząca pomiędzy twoim świeżo wysłanym we Wszechświat pragnieniem - które wzmocniła swoją siłą Energia Źródła poprzez połączenie się z nim - a twoimi obecnymi wzorcami myślowymi lub przekonaniami dotyczącymi danego tematu, stają się oczywiste. Jesteś wtedy w stanie dosłownie odczuć harmonię lub jej brak pomiędzy częstotliwościami tych Energii.

Jeżeli odebrałeś swoje rachunki ze skrzynki pocztowej i uświadomiłeś sobie, że nie masz wystarczająco dużej sumy pieniędzy, aby pokryć wszystkie te należności, pragnienie większej ilości pieniędzy zostało wtedy z ciebie wysłane w kierunku wibracji twojej przyszłości. A w chwili wystrzelenia ich w tę przyszłość, Energia Źródła popłynęła w tę przyszłość razem z rakietą twojego pragnienia. Lecz jeśli zadręczasz się brakiem gotówki na swoim koncie bankowym na pokrycie tych rachunków, twoja wibracja różni się zasadniczo od wibracji twojego pragnienia, a zatem uczucie zamartwiania się lub lęku wskazywałyby na twój brak harmonii wibracyjnej.

Jeśli ukochana przez ciebie osoba potraktowałaby cię źle, rakieta pragnienia bycia traktowanym z większym szacunkiem zostałaby przez ciebie wystrzelona w kierunku Wszechświata, a Energia twojego Źródła przystałaby na twoją prośbę i wysłuchałaby jej. Energia twojego Źródła dosłownie tworzy wibracyjną więź z twoją prośbą lub pragnieniem, a twoja prośba zostaje wtedy niezwłocznie wysłuchana. Źródło płynie z twoim pragnieniem i postrzega je w takiej postaci, o jaką postać tego pragnienia poprosiłeś, lecz, jeśli ty sam nadal przywoływać będziesz w myślach lub skupiać się będziesz na twoim bolesnym doświadczeniu z przeszłości, sam siebie będziesz powstrzymywał od realizacji swojej własnej prośby; kiedy skupiasz się na doświadczeniu złego traktowania, pojawia się wibracyjna dysharmonia pomiędzy wibracją twojego pragnienia, a wibracją tego, co w takiej sytuacji z siebie emitujesz.

Jeśli wibracja Tego-Co-Istnieje jest wibracją dominującą w tobie w kwestii twoich związków, wtedy twój związek nie może ulec zmianie. A ból emocjonalny, który odczuwasz, stanowi twoją wskazówkę na to, iż względność wibracyjna pomiędzy miejscem, w którym obecnie się znajdujesz, a tym, czego pragniesz, należy koniecznie poprawić. Musisz wtedy znaleźć sposób na emitowanie z siebie wibracji harmonizujących z wibracjami twojego pragnienia oraz twojego Źródła, jeśli masz przyzwolić sobie na skorzystanie z dobrodziejstwa realizacji twojej własnej prośby.

Rozdział 12.
Odnajdywanie harmonii z energią twojego źródła


Skupiwszy swoją Energię w twoim obecnym ciele fizycznym, stanowisz przedłużenie Nie-Fizycznej Energii Źródła. Ty jako Odwieczny ty skupiłeś swoją Energię w obecnym ciele fizycznym. Owa radosna Istota o jasnym umyśle stanowiąca Pełnię tego wszystkiego, czym jesteś, płynie do ciebie i płynie poprzez ciebie w twoim obecnym ciele fizycznym - lecz twoja Istota Wewnętrzna lub Źródło, nie myśli za ciebie. Nie jesteś marionetką wykonującą rozkazy owej Szerszej Perspektywy, jesteś w pełni świadomym twórcą wyrażającym swoje unikatowe pragnienia w niniejszej fizycznej czasoprzestrzeni. Dysponujesz wolnością wyboru kierunku, w którym popłyną twoje myśli.

Zatem, twój System Naprowadzania Emocji istnieje po to, aby pomóc ci określić, chwila po chwili, stosunek pomiędzy wibracją -tego, na co w obecnej chwili kierujesz swoją uwagę, a perspektywą twojej Istoty Wewnętrznej. Prowadząc życie w twoim obecnym ciele fizycznym, wchodząc w relacje z innymi i doświadczając szczegółowych elementów własnego życia, otworzyłeś się na środowisko obfitujące w kontrast i różnorodność, które spowodowało powstanie w tobie i wystrzelenie w kierunku Wszechświata wielu rakiet pragnienia. Można powiedzieć, iż owe pragnienia czekają na ich urzeczywistnienie przez ciebie gdzieś w przyszłych doświadczeniach życiowych. My lubimy używać określenia, że są one tam przechowywane dla ciebie przez Energię Źródła w pewnego rodzaju wibracyjnej przechowalni i że Energia ta opiekuje się nimi i je dozoruje. Stanowią one twój akt tworzenia, są twoją własnością i po prostu czekają na osiągnięcie przez ciebie wibracyjnej harmonii z nimi. W takiej sytuacji twoje zadanie polega już tylko na osiągnięciu tej harmonii za pośrednictwem uczuć.

Twój System Naprowadzania Emocji (czyli twoje samopoczucie) jest twoją nieustanną wskazówką wibracyjnej harmonii zachodzącej pomiędzy twoimi aktywnymi lub dominującymi wibracjami (przekonaniami) a pragnieniami, które wysłałeś z siebie do Wszechświata, i które czekają na ich urzeczywistnienie lub manifestację w twoim życiu. Kiedy skupiasz się na obiekcie twojego pragnienia, możesz odczuć harmonię lub dysharmonię: im lepsze twoje samopoczucie, tym lepiej zestrojony jesteś ze swoim pragnieniem. Im gorzej się czujesz, w tym większej dysharmonii jesteś względem swojego pragnienia.

Bardziej skupiona uwaga podnosi intensywność emocji

Ponieważ obiekt twojego pragnienia aktywowany jest w tobie wskutek skierowania na niego twojej uwagi, dzięki uczuciom możesz zlokalizować swoje położenie na ruchomej skali wibracji. Możesz wyczuć, czy przechylasz się w kierunku obfitości twojego pragnienia, czy braku obfitości twojego pragnienia. Twoje uczucia wskazują na twoje obecne przekonania względem twojego obecnego pragnienia.

Jeśli doświadczenia twojego życia skłoniły cię do wystrzelenia wielu rakiet pragnienia dotyczących danego tematu, to wtedy Energia Źródła mocniej płynie w kierunku tego konkretnego pragnienia. Jeśli tak rzeczywiście jest, oznacza to, że emocje, które odczuwasz, przybiorą na sile w tym temacie. Im więcej uwagi czemuś poświęcasz, tym intensywniej Prawo Przyciągania reaguje, tym szybciej płynie Energia, a ty rozpoznajesz, że Energia płynie szybciej, po uczuciach, które określasz mianem entuzjazmu, pasji, wylewności lub radości.

Natomiast, co dzieje się z tobą, kiedy odczuwasz silniejsze negatywne emocje gniewu, nienawiści lub lęku? Owe silne emocje, z pewnością, również wskazują na szybkie płynięcie Energii. (Innymi słowy, twoje obfitujące w kontrast doświadczenia skłoniły cię do wystrzelenia we Wszechświat potężnych rakiet pragnienia, a Energia Źródła obecnie płynie w kierunku tych pragnień). Jednak, negatywne emocje, których doznajesz, pojawiają się z powodu wibracyjnej względności zachodzącej pomiędzy twoim aktywnym pragnieniem (które korzysta z dobrodziejstwa pełnej uwagi twojego Źródła) a twoją aktywną obecnie wibracją (miejscem, w którym znajduje się w chwili obecnej twoja uwaga).

Czy koncentrujesz się w przeważającej mierze na tym, czego pragniesz?

Zatem, twój System Naprowadzania Emocji dostarcza ci informacji zwrotnych w oparciu o dwa znaczące czynniki: czynnik pierwszy -moc twojego pragnienia (innymi słowy: prędkość wibracji twojego pragnienia) spowodowana liczbą obfitujących w kontrast doświadczeń oraz liczbą rakiet pragnienia, które zostały w związku z nimi wystrzelone do Wszechświata; oraz czynnik drugi - kierunek twojej uwagi w chwili obecnej. Innymi słowy: twój System Naprowadzania Emocji służy ci prowadzeniem o potężnej mocy i precyzji w kwestii stosunku wibracji pomiędzy miejscem, w którym obecnie się znajdujesz, a miejscem, do którego chcesz dotrzeć.

Jeśli twoje doświadczenia życiowe spowodowały, że dotarłeś do punktu, w którym naprawdę czegoś pragniesz, a w każdej chwili, skupiasz się na przeciwieństwie tego pragnienia, odczuwać będziesz silną negatywną emocję. Lecz jeśli twoje pragnienie jest silne, a twoje obecne myśli są w wibracyjnej harmonii z tym pragnieniem, wtedy odczuwać będziesz silną pozytywną emocję. Twoje emocje są precyzyjnymi wskazówkami względności wibracyjnej zachodzącej pomiędzy miejscem, w którym pragniesz się znaleźć, a miejscem, w którym znajdujesz się obecnie, a twój System Naprowadzania Emocji działa zawsze z precyzją i dostępny jest dla ciebie o każdej porze. W rzeczy samej, jest to bardzo sprawnie działający system.

» Powrót do strony - Literatura
O co tu chodzi?
obejrzyj super krótką
prezentację gry
Dołącz do nas!
Sprawdź jaką radość
daje Abraham Bank
Darmowa rejestracja

Prawo przyciągania i znani ludzie:

Prawdę mówiąc, niektórzy spośród wielkich myślicieli przeszłości określali prawo przyciągania jako prawo miłości. I jeśli głębiej się nad tym zastanowisz, zrozumiesz dlaczego. Jeśli obdarzysz kogoś niepochlebnymi myślami, to doświadczysz objawów tych niepochlebnych myśli. Nie możesz skrzywdzić kogoś swoimi myślami, krzywdzisz tylko siebie. Jeśli snujesz myśli pełne miłości, zgadnij, kto na tym zyskuje? Ty!

James Ray
Prawo przyciągania tak naprawdę jest posłuszne. Kiedy myślisz o rzeczach, których pragniesz, i skupiasz się na nich ze wszystkich sił, to prawo przyciągania daje Ci dokładnie to, czego pragniesz, za każdym razem. Prawo przyciągania nie reaguje na to, czego nie chcesz. Objawia się tym, o czym myślisz, i to coś będzie się uparcie pojawiać. Prawo przyciągania nie jest uprzedzone wobec tego, co stanowi przedmiot czyichś pragnień czy niechęci.

Lisa Nichols
Zasadniczo prawo przyciągania mówi, że to co podobne się przyciąga. Na dobrą sprawę jednak rzecz dotyczy myśli.

Bob Doyle
Im więcej uwagi czemuś poświęcasz, tym intensywniej prawo przyciągania reaguje, tym szybciej płynie Energia, a ty rozpoznajesz, że Energia płynie szybciej, po uczuciach, które określasz mianem entuzjazmu, pasji, wylewności lub radości.

Esther i Jerry Hicks
Prawo przyciągania możesz dostrzec wszędzie. Przyciągasz do siebie wszystko. Ludzi, pracę, okoliczności, zdrowie, dług, radość, samochód, którym jeździsz, społeczność, w której żyjesz, l przyciągasz to wszystko jak magnes. Powodujesz to, o czym myślisz. Całe Twoje życie jest manifestacją myśli, które funkcjonują w Twojej głowie.

Lisa Nichols
Najłatwiej pojmuję prawo przyciągania, kiedy myślę o sobie jak o magnesie; wiem, że przyciągnie on inny magnes. Jesteś najpotężniejszym magnesem we Wszechświecie! Zawierasz w sobie siłę potężniejszą od czegokolwiek na Ziemi i ta niezgłębiona magnetyczna moc emanuje przez Twoje myśli.

John Assaraf
Jeśli narzekasz, prawo przyciągania przyniesie więcej sytuacji dających Ci okazję do narzekania. Jeśli słuchasz, jak narzeka ktoś inny, i skupiasz się na tym, jeśli współczujesz mu i zgadzasz się z nim, to w tym momencie przyciągasz do siebie więcej sytuacji dających powody do narzekania.

Michael Bernard Beckwith
Ludzie, którzy przyciągnęli do swego życia bogactwo, posługiwali się Sekretem, świadomie lub nieświadomie. Snują myśli o obfitości i bogactwie, i nie dopuszczają do siebie żadnych myśli przeciwnych. Ich główne, zasadnicze myśli dotyczą bogactwa. Znają tylko bogactwo i nic innego nie istnieje w ich umyśle. Czy są tego świadomi, czy nie, te dominujące myśli są właśnie tym, co przyniosło im bogactwo. To prawo przyciągania w praktyce.

Bob Proctor
Im więcej ćwiczysz, im bardziej dostrzegasz prawo przyciągania rzeczy do Ciebie, tym większym magnesem się stajesz, ponieważ zyskujesz dodatkowo moc wiary, przekonania i wiedzy.

Bob Proctor
Niezależnie od tego, jakimi słowami się posługujesz - "skupiam uwagę; myślę; przypominam sobie; zastanawiam się,- obserwuję; wyobrażam sobie; marzę" - emitujesz z siebie wibracje, na które odpowiada prawo przyciągania.

Esther i Jerry Hicks
Naszym zadaniem - jako istot ludzkich -jest bezustanne myślenie o tym, czego chcemy, sprawianie, by to, czego chcemy, było w naszym umyśle absolutnie jasne i dokładnie określone, tym samym ożywiamy jedno z największych praw we Wszechświecie, prawo przyciągania. Stajesz się tym, o czym najczęściej myślisz, ale także to przyciągasz.

John Assaraf
Prawo przyciągania działa zawsze; to bez znaczenia, czy w nie wierzysz, albo czy je rozumiesz, czy też nie.

Bob Proctor
Nie jest możliwe, abyś w sposób ciągły poświęcał swoją uwagę temu, czego chcesz, a nie otrzymał tego. Prawo przyciągania daje ci bowiem gwarancje, że to, na czym się głównie koncentrujesz, pojawi się w twoim doświadczeniu.

Esther i Jerry Hicks
Prawo przyciągania, nauka i praktyka tego prawa, to umiejętność zrozumienia wszystkiego, co pomoże Ci wywołać w sobie uczucie posiadania upragnionej rzeczy już teraz.

Bob Doyle
Prawo przyciągania jest to podstawa świata, Wszechświata i Wszystkiego-Co-Jest. Rzeczy o zbliżonej wibracji przyciągają się wzajemnie.

Esther i Jerry Hicks
Prawo przyciągania to prawo stworzenia. Fizyka kwantowa mówi nam, że cały świat wynurzył się z myśli! Tworzysz swoje życie poprzez swoje myśli i prawo przyciągania; każdy to robi. Nie wystarczy tylko o tym wiedzieć! To prawo zawsze działało w Twoim życiu i życiu każdej innej osoby na przestrzeni dziejów. Kiedy sobie uświadamiasz to wielkie prawo, tym samym uświadamiasz sobie, jak niewiarygodnie potężny jesteś i że możesz za sprawą MYŚLI urzeczywistnić swoje życie.

Bob Proctor
Wibrujący Wszechświat jest oparty o prawo przyciągania. Wszechświat wszystko w sobie zawiera. Kiedy zwracasz uwagę na coś, czego pragniesz, i mówisz temu tak, włączasz to w przestrzeń swoich wibracji. Kiedy jednak patrzysz na coś, czego nie pragniesz, i mówisz temu nie, także włączasz to w przestrzeń swoich wibracji.

Esther i Jerry Hicks
Tak jak prawo grawitacji, prawo przyciągania nigdy się nie myli. Nie widujesz latających świń - prawo grawitacji nie popełnia błędu i nie zapomina tego akurat dnia zastosować zasady przyciągania ziemskiego do świń. Podobnie nie ma wyjątków, jeśli chodzi o prawo przyciągania.

Lisa Nichols
Jak możesz oczekiwać, że ktoś inny będzie cieszył się Twoim towarzystwem, jeśli Ty sam się nim nie cieszysz? I znowu prawo przyciągania pomoże Ci w tym. Musisz bardzo dokładnie określić samego siebie. Oto pytanie, które powinieneś rozważyć: czy traktujesz siebie tak, jakbyś chciał, by inni traktowali Ciebie?

James Ray
Każda myśl wibruje. Każda myśl wysyła sygnały. Każda myśl przyciąga odpowiedni sygnał, który jest odpowiedzią na nią. Ten proces nazywamy Prawem przyciągania. Prawo przyciągania mówi: Podobne Przyciąga Podobne.

Esther i Jerry Hicks
Wszechświat nie odróżnia osoby, która faktycznie jest w posiadaniu miliona dolarów, od osoby, która czuje się, jakby miała milion dolarów. A kiedy poczujesz się jakbyś miał taką sumę, twoja wibracja będzie taka, że prawo przyciągania będzie musiało dostarczyć ci rzeczy odpowiadających tej wibracji.

Esther i Jerry Hicks
Rób to, co kochasz i co przynosi Ci radość. Jeśli nie wiesz, co przynosi Ci radość, zadaj sobie pytanie: „Co jest moją radością?”. I gdy znajdziesz to i poświęcisz się temu, prawo przyciągania uruchomi w Twoim życiu lawinę radosnych rzeczy, ludzi, okoliczności, wydarzeń i okazji, a wszystko dlatego, że promieniujesz radością.

Jack Canfield
Prawo działa, o ile myślisz. Ilekroć Twoje myśli płyną, prawo przyciągania działa. Kiedy myślisz o przeszłości, prawo przyciągania działa. Kiedy myślisz o teraźniejszości czy przyszłości, prawo przyciągania działa. To bezustanny proces. Nie ma przycisku „pauza” ani „stop”. Prawo funkcjonuje zawsze, podobnie jak Twoje myśli.

Lisa Nichols
Pamiętaj, że żyjesz w wibrującym Wszechświecie i że wszystkie rzeczy są sterowane przez prawo przyciągania. Otrzymujesz to, o czym myślisz, niezależnie od tego, czy chcesz tego, czy też nie.

Esther i Jerry Hicks
Wszystkie żywe istoty działają poprzez prawo przyciągania. W przypadku ludzi różnica polega na tym, że posiadają umysł, który potrafi rozpoznawać. W doborze myśli ludzie mogą się posługiwać wolną wolą. Posiadają moc intencjonalnego myślenia i tworzenia całego swego życia za pomocą umysłu.

Lisa Nichols
Prawo przyciągania to prawo natury. Jest bezosobowe i nie dostrzega tego co dobre czy złe. Otrzymuje Twoje myśli i przesyła je z powrotem do Ciebie jako Twoje doświadczenie życiowe. Prawo przyciągania po prostu daje Ci to, o czym myślisz.

Bob Doyle
Prawo przyciągania nie zważa na to, czy postrzegasz coś jako dobre, czy złe, albo czy nie chcesz czegoś, czy też chcesz i odpowiada na Twoje myśli. Zatem jeśli patrzysz na górę swoich długów, czując się z ich powodu okropnie, to wysyłasz sygnał do Wszechświata. „Czuję się naprawdę źle z powodu tego długu”. Sam się w tym utwierdzasz. Odczuwasz to na każdym poziomie swojego istnienia. I sprawiasz, że dostajesz tego więcej.

Bob Doyle
Możesz wybrać, co zechcesz, ale musisz to jasno określić. To Twoja praca. Jeśli tego nie zrobisz, prawo przyciągania nie będzie mogło zaspokoić Twoich pragnień. Wyślesz jednocześnie różne częstotliwości i siłą rzeczy osiągniesz niejednoznaczne rezultaty.

Bob Proctor
Wszechświat to lustro, a prawo przyciągania odbija w Twoim kierunku Twoje dominujące myśli. Jeśli będzie wracał w myślach do tego, że jeszcze nie otrzymałeś upragnionej rzeczy, to tym samym będziesz przyciągał właśnie to, że jej nie otrzymałeś. Musisz uwierzyć, że już ją masz. Musisz emitować częstotliwość uczucia, jakie daje posiadanie, by te obrazy powróciły jako Twoje życie.

Lisa Nichols
Prawo przyciągania daje Ci to, o czym myślisz - koniec, kropka!

Lisa Nichols
Prawo przyciągania nie odpowiada na twoje słowa, lecz na wibracje, które promieniują z ciebie. Możesz używać dobrze brzmiących słów, a jednocześnie pozostawać w stanie oporu wobec własnego Dobrostanu. Nie są bowiem ważne słowa, lecz twoje prawdziwe uczucia.

Esther i Jerry Hicks
W ciągu dnia, kiedy funkcjonujesz, prawo przyciągania działa w każdej sekundzie. Wszystko, co myślimy i czujemy, tworzy naszą przyszłość. Jeśli się martwisz albo boisz, to przez cały dzień przyciągasz do siebie jeszcze więcej negatywnych rzeczy i emocji.

Marci Shimoff
Wszechświat oferuje wszystkie rzeczy wszystkim ludziom poprzez prawo przyciągania. Masz możliwość wyboru tego, czego pragniesz doświadczyć. Chcesz, by wystarczyło dla Ciebie i każdego? Więc wybierz to i wiedz, że „istnieje obfitość wszelkich rzeczy”.

Michael Bernard Beckwith
Jesteś twórcą samego siebie, a prawo przyciągania to Twoje potężne narzędzie, które pozwala Ci stworzyć wszystko, czegokolwiek w życiu zapragniesz. Uświadom sobie jego magię i własną wielkość.

Bob Proctor
Prawo przyciągania zawsze dostarcza ci możliwości osiągnięcia równowagi myśli. Od tej reguły nie ma wyjątków. Otrzymujesz to, o czym myślisz - niezależnie od tego, czy tego chcesz, czy też nie.

Esther i Jerry Hicks
W analogiczny sposób, w jaki prawo grawitacji konsekwentnie reaguje na wszelką materię fizyczną waszej planety, prawo przyciągania konsekwentnie reaguje na wszelkie wibracje. Każda projekcja myśli, niezależnie od tego czy jest ona efektem skupienia uwagi na przeszłości, teraźniejszości, czy przyszłości, stanowi wibrację i z tej racji posiada moc przyciągania.

Esther i Jerry Hicks