Miejsce spełnionych marzeń
Na czym polega prawo przyciąganiaDlaczego działa prawo przyciąganiaPrawo przyciągania Sekret

Proś, a będzie ci dane - Esther i Jerry Hicks

Fragment książki. Wydawnictwo - Studio Astropsychologii.


prawo przyciągania 22 SPRAWDZONE PROCESY, KTÓRE WSPOMAGAJĄ TWOJE CENTRUM PRZYCIĄGANIA

W poprzedniej części książki przypomnieliśmy ci o wielu rzeczach, o których zawsze wiedziałeś. Teraz pamiętasz, że jesteś przedłużeniem Źródła Energii. Przyjąłeś to fizyczne ciało, wszedłeś do rzeczywistości czasoprzestrzennej w tym celu, by radośnie wkraczać w nowe obszary.
Pamiętasz też o tym, że dysponujesz systemem orientacji. W każdym momencie pomaga ci on stwierdzić, na ile pozwalasz sobie wejść w kontakt ze swoim Źródłem.
Pamiętasz, że im lepiej się czujesz, tym bardziej wchodzisz w kontakt ze swoją prawdziwą naturą. Im gorzej się czujesz, tym bardziej odchodzisz od tego kontaktu.
Pamiętasz, że możesz się stać wszystkim, robić wszystko, mieć wszystko. Pamiętasz też, że jeżeli twoją podstawową intencją jest dobre samopoczucie i jeżeli próbujesz robić najlepszy użytek z chwili obecnej, musisz osiągnąć naturalny stan radości.
Teraz pamiętasz, że jesteś wolny (w rzeczy samej jesteś tak wolny, że możesz wybrać niewolę) i że wszystko, co do ciebie przychodzi, stanowi odpowiedź na twoje myśli.
Teraz pamiętasz, że kiedy myślisz o swojej przeszłości, chwili teraźniejszej lub przyszłości, tworzysz wibracje, które określają twoje centrum przyciągania.
Teraz pamiętasz, że Prawo Przyciągania jest zawsze dobre. Nie istnieje niesprawiedliwość. Wszystko bowiem, co do ciebie przychodzi, stanowi wibracyjną odpowiedź na twoje myśli.
A co najważniejsze, pamiętasz o tym, że Dobro stanowi podstawę twego świata. Jeżeli nie robisz czegoś, co nie pozwala Dobru dopływać do ciebie staje się ono twoim doświadczeniem. Możesz pozwolić mu się przejawić ale też możesz mu się przeciwstawić. Jednak... nieustannie płynie Strumień dobrego samopoczucia, obfitości, jasności i wszelkich wspaniałych rzeczy, których pragniesz.
W tej chwili pamiętasz, że nie istnieje sfera ciemności, nie istnieje Źródło „zła", czy też Źródło chorób i niedostatku. Możesz pozwolić na pojawienie się Dobra, możesz się sprzeciwić temu. Jednak wszystko, co ci się, przydarza, jest twoim dziełem.

Czy jest coś, co chcę poprawić?

Jeżeli twoje życie satysfakcjonuje cię pod każdym względem, być może nie ma powodów, abyś dalej czytał tę książkę. Jeżeli jednak istnieje jakiś aspekt twego życia, który chcesz poprawie być może brakuje czegoś, co chcesz uzupełnić lub też doświadczasz czegoś niechcianego, od czego chcesz się uwolnić, to wówczas opisywany przez nas w dalszym ciągu książki proces będzie miał dla ciebie ogromną wartość.
Twój obyczaj, by wzbudzać oporne myśli, stanowi jedyny powód tego, że nie pozwalasz sobie na realizację pragnień. Chociaż ty osobiście nie chciałeś rozwinąć celowo takiego wzorca myślenia, który powoduje opór, to jednak zbierałeś jego elementy krok po kroku, w toku kolejnych swoich doświadczeń na życiowej drodze. Jednak jedna kwestia pozostaje jasna:
leżeli nie zrobisz czegoś, co wywołuje odmienne wibracje, nic nie zmieni się w twoim doświadczeniu.


Proces, który opisujemy na następnych stronach, został opracowany, by pomóc ci w stopniowym uwalnianiu się od wzorców rodzących opór. Podobnie, jak nie stworzyłeś od razu swoich wzorców oporu, nie możesz się od nich wszystkich natychmiast uwolnić. Możesz natomiast to zrobić (w odpowiednim tempie). Krok po kroku, w toku kolejnych procesów i gier (słowo gra stosujemy wymiennie ze słowem proces), dzień po dniu, stopniowo, ale w konsekwentny sposób, powrócisz do bycia osobą, która pozwala, by płynęło do niej jej Dobro.
Ci, którzy obserwują cię, będą zdumieni, zauważając, co się dzieje w twoim życiu. Będą zaskoczeni widząc, jak promieniujesz radością. Wtedy wyjaśnisz im z wrodzoną sobie pewnością: „Znalazłem sposób i pozwoliłem Dobru, by płynęło do mnie w naturalny sposób. Nauczyłem się praktyki Sztuki Przyzwalania".

Sugestia w sprawie korzystania z tych procesów

Przekazujemy wam informacje o tych procesach z entuzjazmem i ogromnymi, pozytywnymi oczekiwaniami. Jeżeli masz czas, zachęcamy cię, abyś przeczytał opis każdego procesu, nie podejmując się wykonywania sugerowanych działań. Kiedy zapoznasz się z informacjami na temat poszczególnych procesów, poczujesz silny impuls do ich wykonania, jeżeli będą miały dla ciebie bezpośrednią wartość. Możesz zaznaczyć te procesy, które wzbudzają twój entuzjazm. Następnie, kiedy znajdziesz czas na wykonanie, zacznij od tego procesu, który najbardziej cię pociąga. Jest to najlepsze miejsce, z którego możesz rozpocząć.

W rzeczywistości możesz wybrać w przypadkowy sposób dowolny proces i wykonać go. Przypłyną do ciebie zauważalne korzyści, ponieważ każdy proces, który został opisany w tej książce, pomoże ci w uwolnieniu oporu i podniesieniu twoich wibracji. Jednak siła twego pragnienia oraz siła aktualnego oporu powodują, że określone procesy mają dla ciebie większą wartość niż inne. Kiedy będziesz czytał o poszczególnych procesach i zapoznawał się z przykładami ich zastosowania, możesz zorientować się, że zbliżone zjawiska zachodzą w twoim życiu. Możesz wyciągnąć korzyści z zastosowania tego samego procesu. Ponieważ twoje życie obejmuje szerokie spektrum doświadczeń i emocji, nie istnieją ścisłe reguły, które określałyby, jaki specyficzny proces jest dla ciebie najlepszy, jaki powinieneś zastosować w tej chwili.

Zabierzmy z naszej drogi powalone drzewa

Pewne procesy mogą ci pomóc w lepszym określeniu własnego pragnienia, jak również wzmocnić twoje centrum przyciągania. Jeżeli jednak znajdujesz się w stanie oporu, to proces, dzięki któremu zgromadzisz więcej Energii, będzie dla ciebie bezproduktywny.
Wcześniej podaliśmy pewien przykład. Dotyczył on jazdy z szybkością 140 kilometrów na godzinę i uderzenia w drzewo. Pojawia się wtedy dużo większy problem, niż kiedy jedziesz z szybkością 10 kilometrów na godzinę. W naszej analogii szybkość pojazdu równa jest Twórczej Energii, którą zgromadziłeś pod wpływem swego pragnienia, natomiast drzewo oznacza przeciwstawne myśli. Często ludzie myślą, że jedynym możliwym rozwiązaniem jest zmniejszenie szybkości pojazdu. Jednak my nauczamy, że możecie usunąć drzewa, które znajdują się na waszej drodze.
Procesy, które opisujemy w tej książce, pomogą ci usunąć opór z twojej drogi. Nic tak nie zachwyca, jak poruszanie się w życiu zgodnie z własnym rytmem.

Niech twoje emocje będą twymi przewodnikami
Każda osoba, bez żadnych wyjątków, doświadcza emocjonalnych odpowiedzi, które pojawiają się w wyniku życiowych doświadczeń. Te emocje stanowią klucz do rozpoznania, które procesy możesz teraz wykorzystać w najlepszy sposób. Ogólnie rzecz biorąc, im lepiej się aktualnie czujesz, tym będą dla ciebie właściwsze procesy o początkowej numeracji. Im gorzej się czujesz, tym bardziej korzystne będą dla ciebie procesy o numeracji końcowej.

Zanim wykonasz jakikolwiek proces, najważniejsze dla ciebie pozostaje rozpoznanie, jak się czujesz w chwili obecnej. Istotne też jest to, jak chcesz się czuć. Na początku każdego procesu określamy emocje, których doświadczanie w chwili obecnej stanowi przesłankę do podjęcia tego procesu. Warto zacząć od tego procesu, którego ranga emocjonalna jest zgodna z doświadczanymi przez ciebie uczuciami.

Zacznijmy od poprawy naszych uczuć

Niektóre z tych procesów są ukierunkowane na specyficzne doświadczenia życiowe, jak zwiększenie finansowej pomyślności, czy też na dobre samopoczucie. Jednak większość tych procesów może być z powodzeniem zastosowana w każdej sytuacji.

Solennie wam obiecujemy, że wasze życie ulegnie poprawie, jeśli zastosujecie te procesy. Zastosowanie procesu powoduje bowiem poprawę w sferze uczuć. Poprawa zaś w sferze uczuć powoduje uwolnienie oporu i wzmocnienie centrum przyciągania. Kiedy wzmocnisz swoje centrum przyciągania, zacznie działać Prawo Przyciągania. Zmiana twoich wibracji spowoduje, że pojawią się nowe okoliczności, wydarzenia, relacje i doświadczenia, zgodne z tymi wibracjami. Tak działa Prawo!
Polubisz w sposób szczególny niektóre z tych procesów. Z niektórych z nich będziesz chciał korzystać każdego dnia. Niektórych nie będziesz w ogóle podejmował. Pewne procesy podejmiesz, a potem ich zaniechasz. Po pewne procesy sięgniesz ponownie w określonych okolicznościach.
Naszym pragnieniem pozostaje, byś wykorzystał te procesy w sposób dla siebie dogodny. Wiemy bowiem, że zmienią one w pozytywny sposób twoje życiowe doświadczenia. Te procesy zostały opracowane tak, by pomoc ci w ponownym połączeniu z Energią, którą jesteś ty. W ten sposób powrócisz do swojej naturalnej radości. Pojawia się korzyść dodatkowa - te procesy pomogą ci osiągnąć to, czego kiedykolwiek pragnąłeś.

CZY MOŻESZ DO TEGO PODEJŚĆ POZYTYWNIE?

Twoje emocje są czymś zasadniczym, byś mógł świadomie kontrolować swoje życiowe doświadczenia. Emocje też są niezbędne, byś mógł doświadczać w życiu szczęścia. Nie możesz spowodować, by koniuszki twoich palców przestały być wrażliwe na ciepło. Podobnie nie ma sensu umieszczanie naklejki z Uśmiechniętą Twarzą na wskaźniku paliwa, by ukryć takt, że paliwo uległo wyczerpaniu. Na tej samej zasadzie nie ma sensu maskować swoich prawdziwych uczuć i udawać, że czujesz coś innego, niż czujesz naprawdę. Udawanie w ten sposób nie przyczyni się bowiem do zmiany twego centrum przyciągania. Możesz tylko zmienić tworzone przez siebie wibracje. Kiedy to zrobisz, zmieni się także sposób, w jaki odczuwasz.

Skupianie energii w celu zmiany tworzonych wibracji
Kiedy przypominasz sobie jakieś wydarzenie z przeszłości, skupiasz Energię. Podobnie skupiasz Energię, gdy wyobrażasz sobie coś, co może wydarzyć się w przyszłości. Oczywiście, kiedy obserwujesz coś, co wydarza się w teraźniejszości, również skupiasz Energię. Nie powoduje to różnicy, czy skupiasz się na przeszłości, na teraźniejszości czy też na przyszłości, bowiem w każdym wypadku dokonujesz skupienia Energii. W ten sposób twoje centrum przyciągania tworzy określone wibracje.

Podczas rozważania, przypominania i wyobrażania sobie czegoś wzbudzasz w sobie określone wibracje. Wracając do określonej myśli ponownie wzbudzasz wibracje. Im częściej powracasz do tej myśli, tym bardziej znane ci się stają określone wibracje. Tym też łatwiej jest ci je pobudzić. Ostatecznie stają się one dominującym wzorcem wibracyjnym w twoim wnętrzu. Tworzą one określony wibracyjny wzorzec i w twoim doświadczeniu zaczynają się przejawiać rzeczy zgodne z tym wzorcem.

Istnieją dwie skuteczne drogi ku zrozumieniu, jakiego rodzaju stwarzasz wibracje. Po pierwsze, zwracaj uwagę na to, co się wydarza w twoim życiu (ponieważ to, na czym skupiasz swoją uwagę, zawsze odpowiada pod względem wibracyjnym temu, co się manifestuje). Po drugie, zwracaj uwagę na swoje uczucia (ponieważ twoje emocje dają ci ciągle informacje zwrotne na temat tworzonych przez ciebie wibracji i na temat twego centrum przyciągania).

By być rozważnym twórcą, musisz utrzymywać świadomą przytomność

Uważamy, że jest to wspaniałe, kiedy zaczynasz zauważać związek pomiędzy tym, o czym myślałeś i co czułeś, a tym, co zamanifestowało się w twoim doświadczeniu. Tylko dzięki świadomej przytomności możesz celowo modyfikować swoje myśli i przyciągać coś, co jest jeszcze bardziej zadowalające. Jednak najbardziej satysfakcjonującym aspektem Celowego Tworzenia jest uwrażliwienie na uczucia, jakie pociągają za sobą określone myśli. Możliwa jest zmiana myśli, które powodują złe uczucia, na myśli, które przyciągają dobre uczucia. Dzięki temu wzmacniamy swoje centrum przyciągania zanim pojawi się coś, czego nie chcemy.

O wiele łatwiej jest celowo zmienić kierunek swych myśli i nakierować je na coś, co odczuwamy lepiej, zanim zamanifestuje się jakieś doświadczenie, którego nie chcemy.
Teraz możesz zrozumieć, że Celowe Tworzenie dotyczy rozważnego posługiwania się myślami w taki sposób, by biegły w kierunku dobrych uczuć. Będziesz odczuwał satysfakcję, kiedy będziesz wybierał w sposób celowy pozytywne myśli. Następnie będziesz się cieszył, kiedy dobre myśli zrealizują się. Pewną satysfakcję można również odczuć obserwując niezbyt korzystne myśli, które prowadzą do manifestacji niezbyt korzystnych doświadczeń. Uświadomienie sobie zasad działania Prawa Przyciągania dostarczy ci poczucia kontroli. Bez zauważenia związku, który istnieje pomiędzy twoimi myślami i uczuciami, a twoimi doświadczeniami, nie będziesz posiadał świadomej kontroli nad tym, co zdarzy się w twoim życiu.

Zawsze istnieje czynnik, który wymyka się spod kontroli- kiedy próbujesz kontrolować innych ludzi

Duża liczba ludzi tworzy większość swoich myślowych wibracji, reagując na to, co zaobserwowali. Kiedy obserwują coś cudownego, czują się cudownie. Jeśli obserwują coś okropnego, czują się okropnie. Jednak uważają, że nie mają kontroli nad tym, co czują, ponieważ nie mogą kontrolować sytuacji, które obserwują.

Wiele osób spędza większość swego życia, usiłując kontrolować zewnętrzne okoliczności. Uważają oni, że kontrolując zewnętrzne okoliczności poczują się lepiej. Niezależnie jednak od tego, jak wiele kontroli nad działaniami innych ludzi uda im się uzyskać, zawsze pozostaje jakiś czynnik, który wymyka się kontroli. W obszarze życia innych ludzi nie masz twórczej siły. Inni ludzie tworzą, bowiem własne wibracje i wytwarzają własne centrum przyciągania, podobnie jak ty tworzysz własne wibracje i stwarzasz własne centrum przyciągania.

Celowe tworzenie wiąże się z wyborem pozytywnych myśli

Wiele osób mówi: „Jeżeli zmienią się warunki, poczuję się lepiej. Kiedy będę miał więcej pieniędzy czy też przeniosę się do lepszego domu, czy też znajdę lepszą pracę lub też lepszego partnera, wtedy poczuję się lepiej". Nie zaprzeczamy, że oglądanie czegoś przyjemnego przynosi lepsze uczucia. Jest to jednak bardzo okrężna droga rozumowania.
Celowe Tworzenie nie dotyczy zmiany warunków, w wyniku czego pojawiają się lepsze uczucia. Celowe Tworzenie dotyczy wyboru myśli, które są pozytywne. Takie myśli prowadzą do zmiany warunków.
Na przykład, bezwarunkowa miłość oznacza chęć pozostawania w połączeniu ze Źródłem miłości. Jeżeli chcesz to osiągnąć, celowo wybierasz odpowiednie myśli. Nie zwracasz przy tym uwagi na zachodzące obok ciebie wydarzenia. Kiedy potrafisz kontrolować swoje centrum przyciągania poprzez wybieranie pozytywnych myśli, okoliczności twego życia muszą ulec zmianie. Mówi o tym Prawo Przyciągania.

Możesz przyciągać jedynie takie myśli, które znajdują się w twojej przestrzeni wibracji

Niektórzy mówią: „Wszystkie te informacje na temat Celowego Tworzenia brzmią dość jasno. Dlaczego więc pojawia się tak wiele problemów z ich zastosowaniem? Dlaczego mam tak duże trudności z kontrolą własnych myśli? Wydaje się, że to moje myśli panują nade mną! Wydaje się, że moje myśli działają tak, jak same tego chcą!"
Dobrze, pamiętajmy, że Prawo Przyciągania ma dużą moc. Nie jest możliwe, byś znalazł i utrzymywał w polu swojej uwagi myśl, której wibracja znacznie różni się od twego wibracyjnego punktu wsparcia. Masz bowiem dostęp jedynie do tych myśli, których wibracje są zgodne z twoim aktualnym zakresem wibracji.
Czy miałeś kiedyś takie doświadczenie, że jakiś fragment muzyki, który bardzo ci się spodobał w pewnym momencie, jakiś czas potem zupełnie ci nie pasował? Przy pierwszym słuchaniu uśmiechałeś się, a być może nawet poruszałeś się w takt muzyki. Jednak następnym razem ten sam fragment wydał ci się irytujący i dokuczliwy. W ten sposób możesz zauważyć twoją wibracyjną harmonię z muzyką. Inaczej mówiąc, w czasie, kiedy łączysz się ze swoją prawdziwą naturą, muzyka wywołuje w tobie pozytywne uczucia. Kiedy natomiast brakuje ci tego połączenia, muzyka wskazuje na różnicę pomiędzy wibracjami Dobrego Samopoczucia a wibracjami oporu, w którym obecnie jesteś. W pewnych momentach twoi przyjaciele mogą popychać cię i zachęcać do tego, abyś sięgnął po bardziej pozytywne myśli. Niekiedy takie ich działanie prowadzi do pogorszenia twego samopoczucia. Powodzenie ich działań było zależne od tego, w jakim stopniu pozostawałeś w połączeniu ze Źródłem. Łatwo jest dokonać niewielkiego wibracyjnego skoku, o wiele trudniej jest natomiast doprowadzić do dużej wibracyjnej zmiany.

Celem omawianych procesów jest uwolnienie twego oporu

Na następnych stronach znajdziesz opis procesów, które mogą pomóc ci w stopniowym wzmocnieniu twego wibracyjnego centrum. Poziom wibracji poszczególnych osób jest różny. Odmiennie też może on wygląda w poszczególnych momentach, jedynie bezpośrednie doświadczenie i pojawiające się uczucia mogą cię poinformować, który z tych procesów jest dla ciebie dobry w chwili obecnej.
Obserwacja, przypominanie, rozważanie i dyskutowanie spowodowały, że zwracałeś uwagę na określone myśli. Myśli te nabierały siły i stały się przekonaniami. W tej chwili te myśli dominują w twoim centrum przyciągania. Każda myśl, którą rozważasz i na której koncentrujesz się, wywołuje w tobie emocjonalna reakcję. Z upływem czasu zacząłeś utrwalać w sobie uczucia nakierowane na określone rzeczy. Nazywamy to Punktem Emocjonalnego Oparcia.
Opisywane w dalszym ciągu książki procesy są ponumerowane od 1 do 22. Jeżeli znajdujesz się w wibracyjnej harmonii ze Źródłem Dobra, bardziej skuteczne dla ciebie okaże się zastosowanie procesów o numerach początkowych. Pomogą ci one w pełnym połączeniu ze Źródłem. Im dalej jesteś od wibracyjnej harmonii ze Źródłem, tym bardziej będą ci pasować procesy o wyższej numeracji, bowiem to one mogą ci przywrócić łączność ze Źródłem.
Jeżeli znajdujesz się w bliskim kontakcie ze swoim Źródłem Dobra, rzadko będziesz korzystał z procesów, których numeracja jest wyższa od liczby 12. Mogą jednak pojawić się szczególne okoliczności, które spowodują, że twoja wibracja oddali się od Źródła. W takim wypadku możesz w drodze wyjątku skorzystać z ćwiczeń o wyższych numerach.

Celowe dokonywanie zmian w twoim obecnym Punkcie emocjonalnego Oparcia

Może zdarzyć się też tak, że nie będziesz pamiętał, kiedy po raz ostatni czułeś się dobrze. W związku z twoimi okolicznościami życia mogłeś stworzyć punkt oparcia, który jest odległy od twego Źródła Dobra. Z tego też względu przerabianie pierwszych pięciu lub sześciu procesów może nie przynieść ci żadnej ulgi. Możesz też doświadczyć jedynie niewielkiej ulgi, kiedy podejmiesz się wykonania procesów o największej numeracji.
Chcemy wam uświadomić pewną bardzo ważną kwestię. Nie jest istotne, jak dobrze się czujecie ani też jak szybko pojawia się to dobre samopoczucie. Najważniejsze jest to, że świadomie odczuwacie ulgę, niezależnie od tego, jak może być ona niewielka. Istotne jest także to, że uświadomicie sobie, iż ta ulga pojawiła się pod wpływem celowego wysiłku, którego dokonaliście. Kiedy możecie doświadczyć ulgi, odzyskujecie twórczą kontrolę nad własnymi doświadczeniami. Wtedy też wstępujecie na drogę, która prowadzi was do realizacji pragnień.

Pamiętaj, że celem każdego procesu jest podniesienie częstotliwości twoich wibracji. Inaczej mówiąc: Celem każdego procesu jest uwolnienie twego oporu. Celem każdego procesu jest uwolnienie ciebie od oporu. Celem procesu jest poprawa samopoczucia. Celem procesu jest wzmocnienie Punktu Emocjonalnego Oparcia.
Jeżeli po kilku minutach wykonywania wybranego procesu nie poczujesz się lepiej niż na jego początku, po prostu przestań go wykonywać i wybierz inny proces o wyższej numeracji.

Rozluźnij się i ciesz się tym co robisz

Używamy słów proces, technika oraz gra zamiennie, ponieważ warto do nich podejść z punktu widzenia zabawy. Są to potężne procesy, które mogą ci pomóc w osiągnięciu wszystkiego, czego pragniesz. Jeżeli podejdziesz do nich, jak podchodzi się do zabawy, natrafisz na znacznie mniejszy opór niż wtedy, gdybyś próbował ich używać jako narzędzia naprawy przedmiotu, który został uszkodzony. Kluczem do sukcesu, który mogą ci zapewnić prezentowane procesy, jest twoja zdolność do uwalniania oporu. Im lepiej się bawisz, tym mniejszy stawiasz opór. Celowe posłużenie się tymi procesami pomoże ci w przesunięciu twego Punktu Emocjonalnego Oparcia, a w ten sposób zmieni się położenie twego centrum przyciągania. Zaczniesz dostrzegać bezpośrednią poprawę nawet już pierwszego dnia po zastosowaniu tych gier. Wraz z pogłębieniem praktyki wzmocnisz swoje centrum przyciągania w odniesieniu do każdego aspektu swego życia.

W tym momencie jesteś twórcą własnej rzeczywistości

Jesteś twórcą własnych doświadczeń niezależnie od tego, czy wiesz o tym, czy też nie. Twoje doświadczenia życiowe rozwijają się w odpowiedzi na wibracje, które są wynikiem twych myśli. Procesy, które tutaj wam przekazujemy, pomogą wam w transformacji samych siebie. Przestaniecie tworzyć swoją rzeczywistość w sposób nieświadomy. Staniecie się jej świadomymi twórcami. Spożytkowanie tych procesów może przynieść wam dokładną kontrolę nad każdym aspektem waszego życiowego doświadczenia.
Z ogromną miłością i entuzjazmem ofiarujemy wam te przekształcające życie procesy. W nich zawarta jest wielka miłość, którą kierujemy... do was.

» Powrót do strony - Literatura
O co tu chodzi?
obejrzyj super krótką
prezentację gry
Dołącz do nas!
Sprawdź jaką radość
daje Abraham Bank
Darmowa rejestracja

Prawo przyciągania i znani ludzie:

Naszym zadaniem - jako istot ludzkich -jest bezustanne myślenie o tym, czego chcemy, sprawianie, by to, czego chcemy, było w naszym umyśle absolutnie jasne i dokładnie określone, tym samym ożywiamy jedno z największych praw we Wszechświecie, prawo przyciągania. Stajesz się tym, o czym najczęściej myślisz, ale także to przyciągasz.

John Assaraf
Tak jak prawo grawitacji, prawo przyciągania nigdy się nie myli. Nie widujesz latających świń - prawo grawitacji nie popełnia błędu i nie zapomina tego akurat dnia zastosować zasady przyciągania ziemskiego do świń. Podobnie nie ma wyjątków, jeśli chodzi o prawo przyciągania.

Lisa Nichols
Zasadniczo prawo przyciągania mówi, że to co podobne się przyciąga. Na dobrą sprawę jednak rzecz dotyczy myśli.

Bob Doyle
Prawdę mówiąc, niektórzy spośród wielkich myślicieli przeszłości określali prawo przyciągania jako prawo miłości. I jeśli głębiej się nad tym zastanowisz, zrozumiesz dlaczego. Jeśli obdarzysz kogoś niepochlebnymi myślami, to doświadczysz objawów tych niepochlebnych myśli. Nie możesz skrzywdzić kogoś swoimi myślami, krzywdzisz tylko siebie. Jeśli snujesz myśli pełne miłości, zgadnij, kto na tym zyskuje? Ty!

James Ray
W ciągu dnia, kiedy funkcjonujesz, prawo przyciągania działa w każdej sekundzie. Wszystko, co myślimy i czujemy, tworzy naszą przyszłość. Jeśli się martwisz albo boisz, to przez cały dzień przyciągasz do siebie jeszcze więcej negatywnych rzeczy i emocji.

Marci Shimoff
Rób to, co kochasz i co przynosi Ci radość. Jeśli nie wiesz, co przynosi Ci radość, zadaj sobie pytanie: „Co jest moją radością?”. I gdy znajdziesz to i poświęcisz się temu, prawo przyciągania uruchomi w Twoim życiu lawinę radosnych rzeczy, ludzi, okoliczności, wydarzeń i okazji, a wszystko dlatego, że promieniujesz radością.

Jack Canfield
Wszechświat to lustro, a prawo przyciągania odbija w Twoim kierunku Twoje dominujące myśli. Jeśli będzie wracał w myślach do tego, że jeszcze nie otrzymałeś upragnionej rzeczy, to tym samym będziesz przyciągał właśnie to, że jej nie otrzymałeś. Musisz uwierzyć, że już ją masz. Musisz emitować częstotliwość uczucia, jakie daje posiadanie, by te obrazy powróciły jako Twoje życie.

Lisa Nichols
Nie jest możliwe, abyś w sposób ciągły poświęcał swoją uwagę temu, czego chcesz, a nie otrzymał tego. Prawo przyciągania daje ci bowiem gwarancje, że to, na czym się głównie koncentrujesz, pojawi się w twoim doświadczeniu.

Esther i Jerry Hicks
Ludzie, którzy przyciągnęli do swego życia bogactwo, posługiwali się Sekretem, świadomie lub nieświadomie. Snują myśli o obfitości i bogactwie, i nie dopuszczają do siebie żadnych myśli przeciwnych. Ich główne, zasadnicze myśli dotyczą bogactwa. Znają tylko bogactwo i nic innego nie istnieje w ich umyśle. Czy są tego świadomi, czy nie, te dominujące myśli są właśnie tym, co przyniosło im bogactwo. To prawo przyciągania w praktyce.

Bob Proctor
W analogiczny sposób, w jaki prawo grawitacji konsekwentnie reaguje na wszelką materię fizyczną waszej planety, prawo przyciągania konsekwentnie reaguje na wszelkie wibracje. Każda projekcja myśli, niezależnie od tego czy jest ona efektem skupienia uwagi na przeszłości, teraźniejszości, czy przyszłości, stanowi wibrację i z tej racji posiada moc przyciągania.

Esther i Jerry Hicks
Prawo przyciągania to prawo natury. Jest bezosobowe i nie dostrzega tego co dobre czy złe. Otrzymuje Twoje myśli i przesyła je z powrotem do Ciebie jako Twoje doświadczenie życiowe. Prawo przyciągania po prostu daje Ci to, o czym myślisz.

Bob Doyle
Prawo przyciągania tak naprawdę jest posłuszne. Kiedy myślisz o rzeczach, których pragniesz, i skupiasz się na nich ze wszystkich sił, to prawo przyciągania daje Ci dokładnie to, czego pragniesz, za każdym razem. Prawo przyciągania nie reaguje na to, czego nie chcesz. Objawia się tym, o czym myślisz, i to coś będzie się uparcie pojawiać. Prawo przyciągania nie jest uprzedzone wobec tego, co stanowi przedmiot czyichś pragnień czy niechęci.

Lisa Nichols
Prawo przyciągania nie zważa na to, czy postrzegasz coś jako dobre, czy złe, albo czy nie chcesz czegoś, czy też chcesz i odpowiada na Twoje myśli. Zatem jeśli patrzysz na górę swoich długów, czując się z ich powodu okropnie, to wysyłasz sygnał do Wszechświata. „Czuję się naprawdę źle z powodu tego długu”. Sam się w tym utwierdzasz. Odczuwasz to na każdym poziomie swojego istnienia. I sprawiasz, że dostajesz tego więcej.

Bob Doyle
Jesteś twórcą samego siebie, a prawo przyciągania to Twoje potężne narzędzie, które pozwala Ci stworzyć wszystko, czegokolwiek w życiu zapragniesz. Uświadom sobie jego magię i własną wielkość.

Bob Proctor
Jak możesz oczekiwać, że ktoś inny będzie cieszył się Twoim towarzystwem, jeśli Ty sam się nim nie cieszysz? I znowu prawo przyciągania pomoże Ci w tym. Musisz bardzo dokładnie określić samego siebie. Oto pytanie, które powinieneś rozważyć: czy traktujesz siebie tak, jakbyś chciał, by inni traktowali Ciebie?

James Ray
Prawo przyciągania to prawo stworzenia. Fizyka kwantowa mówi nam, że cały świat wynurzył się z myśli! Tworzysz swoje życie poprzez swoje myśli i prawo przyciągania; każdy to robi. Nie wystarczy tylko o tym wiedzieć! To prawo zawsze działało w Twoim życiu i życiu każdej innej osoby na przestrzeni dziejów. Kiedy sobie uświadamiasz to wielkie prawo, tym samym uświadamiasz sobie, jak niewiarygodnie potężny jesteś i że możesz za sprawą MYŚLI urzeczywistnić swoje życie.

Bob Proctor
Prawo przyciągania jest to podstawa świata, Wszechświata i Wszystkiego-Co-Jest. Rzeczy o zbliżonej wibracji przyciągają się wzajemnie.

Esther i Jerry Hicks
Wszystkie żywe istoty działają poprzez prawo przyciągania. W przypadku ludzi różnica polega na tym, że posiadają umysł, który potrafi rozpoznawać. W doborze myśli ludzie mogą się posługiwać wolną wolą. Posiadają moc intencjonalnego myślenia i tworzenia całego swego życia za pomocą umysłu.

Lisa Nichols
Prawo przyciągania daje Ci to, o czym myślisz - koniec, kropka!

Lisa Nichols
Możesz wybrać, co zechcesz, ale musisz to jasno określić. To Twoja praca. Jeśli tego nie zrobisz, prawo przyciągania nie będzie mogło zaspokoić Twoich pragnień. Wyślesz jednocześnie różne częstotliwości i siłą rzeczy osiągniesz niejednoznaczne rezultaty.

Bob Proctor
Wszechświat nie odróżnia osoby, która faktycznie jest w posiadaniu miliona dolarów, od osoby, która czuje się, jakby miała milion dolarów. A kiedy poczujesz się jakbyś miał taką sumę, twoja wibracja będzie taka, że prawo przyciągania będzie musiało dostarczyć ci rzeczy odpowiadających tej wibracji.

Esther i Jerry Hicks
Wszechświat oferuje wszystkie rzeczy wszystkim ludziom poprzez prawo przyciągania. Masz możliwość wyboru tego, czego pragniesz doświadczyć. Chcesz, by wystarczyło dla Ciebie i każdego? Więc wybierz to i wiedz, że „istnieje obfitość wszelkich rzeczy”.

Michael Bernard Beckwith
Najłatwiej pojmuję prawo przyciągania, kiedy myślę o sobie jak o magnesie; wiem, że przyciągnie on inny magnes. Jesteś najpotężniejszym magnesem we Wszechświecie! Zawierasz w sobie siłę potężniejszą od czegokolwiek na Ziemi i ta niezgłębiona magnetyczna moc emanuje przez Twoje myśli.

John Assaraf
Jeśli narzekasz, prawo przyciągania przyniesie więcej sytuacji dających Ci okazję do narzekania. Jeśli słuchasz, jak narzeka ktoś inny, i skupiasz się na tym, jeśli współczujesz mu i zgadzasz się z nim, to w tym momencie przyciągasz do siebie więcej sytuacji dających powody do narzekania.

Michael Bernard Beckwith
Prawo przyciągania zawsze dostarcza ci możliwości osiągnięcia równowagi myśli. Od tej reguły nie ma wyjątków. Otrzymujesz to, o czym myślisz - niezależnie od tego, czy tego chcesz, czy też nie.

Esther i Jerry Hicks
Prawo przyciągania, nauka i praktyka tego prawa, to umiejętność zrozumienia wszystkiego, co pomoże Ci wywołać w sobie uczucie posiadania upragnionej rzeczy już teraz.

Bob Doyle
Prawo działa, o ile myślisz. Ilekroć Twoje myśli płyną, prawo przyciągania działa. Kiedy myślisz o przeszłości, prawo przyciągania działa. Kiedy myślisz o teraźniejszości czy przyszłości, prawo przyciągania działa. To bezustanny proces. Nie ma przycisku „pauza” ani „stop”. Prawo funkcjonuje zawsze, podobnie jak Twoje myśli.

Lisa Nichols
Prawo przyciągania możesz dostrzec wszędzie. Przyciągasz do siebie wszystko. Ludzi, pracę, okoliczności, zdrowie, dług, radość, samochód, którym jeździsz, społeczność, w której żyjesz, l przyciągasz to wszystko jak magnes. Powodujesz to, o czym myślisz. Całe Twoje życie jest manifestacją myśli, które funkcjonują w Twojej głowie.

Lisa Nichols
Prawo przyciągania działa zawsze; to bez znaczenia, czy w nie wierzysz, albo czy je rozumiesz, czy też nie.

Bob Proctor
Prawo przyciągania nie odpowiada na twoje słowa, lecz na wibracje, które promieniują z ciebie. Możesz używać dobrze brzmiących słów, a jednocześnie pozostawać w stanie oporu wobec własnego Dobrostanu. Nie są bowiem ważne słowa, lecz twoje prawdziwe uczucia.

Esther i Jerry Hicks
Im więcej ćwiczysz, im bardziej dostrzegasz prawo przyciągania rzeczy do Ciebie, tym większym magnesem się stajesz, ponieważ zyskujesz dodatkowo moc wiary, przekonania i wiedzy.

Bob Proctor
Każda myśl wibruje. Każda myśl wysyła sygnały. Każda myśl przyciąga odpowiedni sygnał, który jest odpowiedzią na nią. Ten proces nazywamy Prawem przyciągania. Prawo przyciągania mówi: Podobne Przyciąga Podobne.

Esther i Jerry Hicks
Wibrujący Wszechświat jest oparty o prawo przyciągania. Wszechświat wszystko w sobie zawiera. Kiedy zwracasz uwagę na coś, czego pragniesz, i mówisz temu tak, włączasz to w przestrzeń swoich wibracji. Kiedy jednak patrzysz na coś, czego nie pragniesz, i mówisz temu nie, także włączasz to w przestrzeń swoich wibracji.

Esther i Jerry Hicks
Pamiętaj, że żyjesz w wibrującym Wszechświecie i że wszystkie rzeczy są sterowane przez prawo przyciągania. Otrzymujesz to, o czym myślisz, niezależnie od tego, czy chcesz tego, czy też nie.

Esther i Jerry Hicks
Niezależnie od tego, jakimi słowami się posługujesz - "skupiam uwagę; myślę; przypominam sobie; zastanawiam się,- obserwuję; wyobrażam sobie; marzę" - emitujesz z siebie wibracje, na które odpowiada prawo przyciągania.

Esther i Jerry Hicks
Im więcej uwagi czemuś poświęcasz, tym intensywniej prawo przyciągania reaguje, tym szybciej płynie Energia, a ty rozpoznajesz, że Energia płynie szybciej, po uczuciach, które określasz mianem entuzjazmu, pasji, wylewności lub radości.

Esther i Jerry Hicks